Читать молитвы к причастию на русском

Предлагаем ознакомиться: Читать молитвы к причастию на русском с точным и подробным описанием.

1. Канон покаянный к Господу нашему Иисусу Христу

на церковнославянском языке, в гражданской орфографии (онлайн, PDF);

на церковнославянском языке, в церковно-славянской орфографии (PDF);

на русском языке (онлайн, скачать: PDF).

2. Канон молебный к Пресвятой Богородице

на церковнославянском языке, в гражданской орфографии (онлайн, скачать: PDF);

на церковнославянском языке, в церковно-славянской орфографии (PDF) ;

3. Канон Ангелу-Хранителю

на церковнославянском языке, в гражданской орфографии (онлайн, скачать: PDF);

на церковнославянском языке, в церковно-славянской орфографии (PDF) ;

на русском языке (онлайн, скачать: PDF).

Молитвенная подготовка ко Святому Причащению во время Светлой седмицы состоит из Пасхального канона и Последовании ко Святому Причащению.

Пасхальный канон

на церковнославянском языке, в гражданской орфографии ( онлайн, скачать PDF );

на церковнославянском языке, в церковно-славянской орфографии (PDF);

Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу, молебный ко Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю.
Готовясь к причащению, совмещенный канон можно читать вместо трех отдельных канонов.

Глас 6-й, песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Господу Иисусу Христу

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Ны́не приступи́х аз гре́шный и обремене́нный к Тебе́, Влады́це и Бо́гу моему́; не сме́ю же взира́ти на не́бо, то́кмо молю́ся, глаго́ля: даждь ми, Го́споди, ум, да пла́чуся дел мои́х го́рько.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
О, го́ре мне гре́шному! Па́че всех челове́к окая́нен есмь, покая́ния несть во мне; даждь ми, Го́споди, сле́зы, да пла́чуся дел мои́х го́рько.
Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Безу́мне, окая́нне челове́че, в ле́ности вре́мя губи́ши; помы́сли житие́ твое́, и обрати́ся ко Го́споду Бо́гу, и пла́чися о де́лех твои́х го́рько.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, воззри́ на мя гре́шнаго, и от се́ти диа́воли изба́ви мя, и на путь покая́ния наста́ви мя, да пла́чуся дел мои́х го́рько.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Мно́гими содержи́мь напáстьми, к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й: о, Мáти Сло́ва и Де́во, от тя́жких и лю́тых мя спаси́.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Страсте́й мя смущáют прило́зи, мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ ду́шу; умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Спáса ро́ждшую Тя и Бо́га, молю́, Де́во, избáвитися ми лю́тых: к Тебе́ бо ны́не прибегáя, простирáю и ду́шу и помышле́ние.
Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Неду́гующа те́лом и душе́ю, посеще́ния Боже́ственнаго и промышле́ния от Тебе́ сподо́би, еди́на Богомáти, я́ко блага́я, Благáго же Роди́тельница.

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, поми́луй мя.
Иисусу:
Песнь воспе́ти и восхвали́ти, Спа́се, Твоего́ раба́ досто́йно сподо́би, безпло́тному Áнгелу, наста́внику и храни́телю моему́.
Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.
Еди́н аз в неразу́мии и в ле́ности ны́не лежу́, наста́вниче мой и храни́телю, не оста́ви мене́ погиба́юща.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
Ум мой твое́ю моли́твою напра́ви, твори́ти ми Бо́жия повеле́ния, да получу́ от Бо́га отда́ние грехо́в, и ненави́дети ми злых наста́ви мя, молю́ся ти.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Моли́ся, Деви́це, о мне, рабе́ Твое́м, ко Благода́телю, со храни́телем мои́м Áнгелом, и наста́ви мя твори́ти за́поведи Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́.

Помышля́ю день стра́шный и пла́чуся дея́ний мои́х лука́вых: ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́, или́ ко́им дерзнове́нием воззрю́ на Судию́, блу́дный аз? Благоутро́бный О́тче, Сы́не Единоро́дный и Ду́ше Святы́й, поми́луй мя.
Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.
От любве́ душе́вныя вопию́ ти, храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мой Áнгеле: покры́й мя и соблюди́ от лука́ваго ловле́ния всегда́, и к жи́зни наста́ви небе́сней, вразумля́я и просвеща́я и укрепля́я мя.
И ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Б о­го­ро́­ди­це безневе́стная Пре­чи́с­тая, Я́же без се́мене ро́ждши всех Вла­ды́ку, Того́ со А́н­ге­лом храни́телем мои́м моли́, изба́вити ми ся вся́каго недоуме́ния, и да́ти умиле́ние и свет души́ мое́й, и согреше́нием очище́ние, Я́же еди́на вско́ре заступа́ющи.

Душе́ моя́, почто́ греха́ми богате́еши, почто́ во́лю диа́волю твори́ши, в чесо́м наде́жду полага́еши? Преста́ни от сих, и обрати́ся к Бо́гу с пла́чем, зову́щи: Милосе́рде Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго.

Помы́сли, душе́ моя́, го́рький час сме́рти и стра́шный суд Творца́ твоего́ и Бо́га: А́нгели бо гро́знии по́ймут тя, душе́, и в ве́чный огнь введу́т; у́бо пре́жде сме́рти пока́йся, вопию́щи: Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго.

Влады́ко Христе́ Бо́же, И́же Страстьми́ Твои́ми стра́сти моя́ исцели́вый, и я́звами Твои́ми я́звы моя́ уврачева́вый, да́руй мне, мно́го Тебе́ прегреши́вшему, сле́зы умиле́ния; сраствори́ моему́ те́лу от обоня́ния Животворя́щаго Те́ла Твоего́, и наслади́ ду́шу мою́ Твое́ю Честно́ю Кро́вию, от го́рести, е́юже мя сопроти́вник напои́; возвы́си мой ум к Тебе́, до́лу пони́кший, и возведи́ от про́пасти поги́бели, я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам слезы́ уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́ насле́дию. Омрачи́хся умо́м в жите́йских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе́ в боле́зни, не могу́ согре́тися слеза́ми я́же к Тебе́ любве́. Но, Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Сокро́вище благи́х, да́руй мне покая́ние всеце́лое и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне благода́ть Твою́, и обнови́ во мне зра́ки Твоего́ о́браза. Оста́вих Тя, не оста́ви мене́; изы́ди на взыска́ние мое́, возведи́ к па́жити Твое́й, и сопричти́ мя овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, воспита́й мя с ни́ми от зла́ка Боже́ственных Твои́х Та́инств, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х Твои́х. Ами́нь.

Цари́це моя́ преблага́я, Наде́ждо моя́ Богоро́дице, Прия́телище си́рых, и стра́нных Предста́тельнице, скорбя́щих Ра́досте, оби́димых Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я Предста́тельницы, ни благи́я Уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти; я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Какие молитвы читать перед исповедью и причастием вечером

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную, и Пренепоро́чную, и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м, и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Подготовка к причащению продолжается минимум три дня. В эти дни должен соблюдаться пост, это необходимо для того, чтобы ум не рассеивался по житейским мелочам, нужно также исключить развлечения.

Очень важно настроить себя к исповеди: опыт построения исповеди.

Надо, хотя бы в эти дни, прилежно выполнять домашние молитвенные правила (нужно читать все утренние и все вечерние молитвы).
Послабления возможны, но их нужно обсуждать со своим батюшкой или духовным отцом.
В дни подготовки ко причащению очень хорошо посещать богослужения в храме. Накануне самого причащения нужно, кроме обычных молитв, прочитать Каноны ко Святому Причащению (можно читать совмещенные каноны, текст которых находится ниже).
После полуночи уже нельзя принимать пищу потому, что к Таинству Причащения приступают натощак. Кроме этого, нельзя также и пить воду. Хотя во время утреннего умывания можно случайно проглотить немного воды, не стоит отказываться от причащения

«иначе сатана, обретши случай удалити его от Причастия, чаще будет делать то же»
(Тимофей Александрийский, канонический ответ 16)

Утром прочитываются утренние молитвы и последование ко Святому Причащению (текст ниже). Перед причащением необходима исповедь — вечером (накануне) или утром(в день причастия), перед литургией.

После исповеди причастникам желательно приблизиться к алтарю и ожидать выноса Святых Даров (спустя некоторое время после исполнения «Отче наш»). Негласными правилами принято пропускать вперед детей и немощных прихожан.
Перед самим причащением нужно сложить крестообразно руки на груди (правая поверх левой) и неспешно, вместе с другими причастниками, двигаться к чаше, приблизившись к ней, сделать поклон, креститься не нужно, чтобы случайно не толкнуть ее.
Подойдя к чаше, надо отчетливо произнести своё полное христианское имя, широко открыть уста (рот), благоговейно принять Тело и Кровь Христову. Приняв Святых Тайн, не крестясь, поцеловав край чаши, надо сразу отойти к столику, чтобы вкусить частицу просфоры и запить теплотой.

Не страшно, если, вдруг что-то забудете, смотрите на других людей и повторяйте за ними. Если что-то у вас пойдет не так, не стоит расстраиваться, не поклоны и четкое знание обрядов нужны Богу, а ваше любящее сердце. А другие более опытные прихожане подскажут вам, что нужно делать и, поверьте, настоящие верующие сделают это с удовольствием.

До целования напрестольного креста в руках священника в конце службы из церкви уходить не принято.
После причащения нужно поблагодарить Господа, прочитав благодарственные молитвы (текст ниже).

Исповедь. Фото: А.Поспелов / Православие.Ru

Святые тайны – тело и кровь Христовы – величайшая святыня, дар Бога нам грешным и недостойным. Недаром они так и называются – святые дары.

Никто на земле не может считать себя достойным быть причастником святых тайн. Готовясь к причастию, мы очищаем свое духовное и телесное естество. Душу мы готовим молитвой, покаянием и примирением с ближним, а тело – постом и воздержанием. Подготовка эта называется говением.

Готовящиеся к причастию читают три канона: 1) покаянный ко Господу Иисусу Христу; 2) молебный ко Пресвятой Богородице; 3) канон ангелу-хранителю. Также читается Последование ко святому причащению, в которое входят канон к причастию и молитвы.

Рекомендуется прочесть все каноны в удобное время в течение дня накануне причащения, а молитвы к причастию – в день причащения утром, перед литургией.

Все эти каноны и молитвы содержатся в Каноннике и обычном православном молитвослове.

Накануне причащения необходимо быть на вечерней службе, ибо церковный день начинается с вечера.

Перед причастием приписывается говение, пощение, пост – телесное воздержание. Во время поста должна быть исключена пища животного происхождения: мясные, молочные продукты, а также яйца. При строгом посте исключается и рыба. Но постные продукты также необходимо употреблять в умеренном количестве.

Супруги во время говения должны воздерживаться от телесной близости (5-е правило святителя Тимофея Александрийского). Женщины, находящиеся в очищении (в период месячных), не могут причащаться (7-е правило святителя Тимофея Александрийского).

Поститься, конечно, необходимо не только телом, но и умом, зрением и слухом, храня свою душу от мирских развлечений.

Продолжительность евхаристического поста обычно оговаривается с духовником или приходским священником. Это зависит от телесного здоровья, духовного состояния причащающегося, а также от того, насколько часто он приступает к святым тайнам.

Общая практика поститься перед причастием – не менее трех дней.

Тем, кто причащаются часто (например, раз в неделю), продолжительность поста может быть сокращена по благословению духовника до 1–2 дней.

Также духовник может ослабить пост для людей болящих, беременных и кормящих женщин, а также учитывая другие обстоятельства жизни.

Готовящиеся к причастию после полуночи уже не едят, так как наступает день причащения. Причащаться нужно натощак. Ни в коем случае нельзя курить. Некоторые ошибочно считают, что с утра нельзя чистить зубы, чтобы не проглотить воды. Это совершенно неправильно. В «Учительном известии» каждому священнику предписана перед литургией чистка зубов.

Самым важным моментом в подготовке к таинству причащения является очищение своей души от грехов, которое совершается в таинстве исповеди. В душу не очищенную от греха, не примиренную с Богом не войдет Христос.

Читайте так же:  Молитва перед причастием православная

Можно иногда услышать мнение о том, что нужно отделить таинства исповеди и причащения. И если человек регулярно исповедуется, то он может приступить к причастию без исповеди. В этом случае обычно ссылаются на практику некоторых Поместных Церквей (например Элладской).

Но наш российский народ более 70 лет находился в атеистическом пленении. И Русская Церковь только-только понемногу начинает оправляться от той духовной катастрофы, которая постигла нашу страну. У нас очень мало православных храмов и священнослужителей. В Москве на 10 миллионов жителей всего около одной тысячи священников. Люди невоцерковлены, оторваны от традиций. Общинно-приходская жизнь практически отсутствует. Жизнь и духовный уровень современных православных верующих несравнимы с жизнью христиан первых веков. Поэтому мы держимся практики исповеди перед каждым причащением.

Кстати, о первых веках христианства. Важнейший исторический памятник раннехристианской письменности «Учение 12 апостолов» или по-гречески «Дидахе», говорит: «В день Господень (то есть в день воскресный. – о. П.Г.), собравшись вместе, преломите хлеб и благодарите, исповедавши наперед прегрешения ваша, дабы чиста была жертва ваша. Всякий же, имеющий распрю с другом своим, да не приходит вместе с вами, пока не примирятся, дабы не была осквернена жертва ваша; ибо таково наречение Господа: на всяком месте и во всякое время надлежит приносить Мне жертву чистую, ибо Я Царь великий, говорит Господь, и имя Мое чудно в народах» (Дидахе, 14). И еще: «В церкви исповедуй грехи свои и не приступай к молитве своей с дурной совестью. Такой путь жизни!» (Дидахе, 4).

«Учение 12 апостолов» является авторитетным источником конца I – начала II века и дает нам яркое представление о жизни раннехристианских общин, и наставление о необходимости литургической исповеди весьма для нас ценно.

Важность покаяния, очищения от грехов перед причащением несомненна, поэтому немного подробнее остановимся на этой теме.

Для многих первая исповедь и причастие стала началом их воцерковления, становления как православных христиан.

Видео (кликните для воспроизведения).

Готовясь к встрече дорогого гостя, мы стараемся получше убрать в своем доме, навести порядок. Тем паче мы должны с трепетом, благоговением и тщательностью готовиться принять в дом своей души «Царя царствующих и Господа Господствующих». Чем внимательнее христианин следит за духовной жизнью, чем чаще и усерднее он кается, тем более видит свои грехи и недостоинство пред Богом. Недаром люди святые видели грехи свои бесчисленными, как песок морской. К преподобному авве Дорофею пришел один знатный горожанин городка Газы, и авва спросил его: «Именитый господин, скажи мне за кого ты считаешь себя в своем городе?» Он ответил: «Считаю себя за великого и первого в городе». Тогда преподобный снова спросил его: «Если ты пойдешь в Кесарию, за кого будешь считать себя там?» Человек тот ответил: «За последнего из тамошних вельмож». «Если же ты отправишься в Антиохию, за кого ты будешь там себя считать?» – «Там, – ответил он, – буду считать себя за одного из простолюдинов». – «Если же пойдешь в Константинополь и приблизишься к царю, там за кого ты будешь считать себя?» И он ответил: «Почти за нищего». Тогда авва сказал ему: «Вот так и святые, чем более приближаются к Богу, тем более видят себя грешными» [1] .

К сожалению, приходится видеть, что некоторые воспринимают таинство исповеди как некую формальность, пройдя которую, они будут допущены к причастию. Готовясь причащаться, мы должны со всей ответственностью отнестись к очищению своей души, чтобы соделать ее храмом для принятия Христа.

Покаяние святые отцы называют вторым крещением, крещением слезами. Подобно тому, как воды крещения омывают нашу душу от грехов, слезы покаяния, плачь и сокрушение о прегрешениях, очищают наше духовное естество.

Для чего мы каемся, если Господь и так знает все наши грехи? Бог ждет от нас раскаяния, признания их. В таинстве исповеди мы просим у Него прощения. Понять это можно на таком примере. Ребенок залез в шкаф и съел все конфеты. Отец прекрасно знает, кто это сделал, но ждет, когда сын сам придет и попросит прощения.

Само слово «исповедь» означает, что христианин пришел поведать, исповедать, рассказать сам свои грехи. Священник в молитве перед исповедью читает: «Сия рабы Твоя, словом разрешитеся благоволи». Сам человек разрешается от своих грехов посредством слова и получает от Бога прощение. Поэтому исповедь должна быть частной, а не общей. Я имею в виду практику, когда священник читает список возможных грехов, а потом просто накрывает исповедующегося епитрахилью. «Общая исповедь» была почти повсеместным явлением в советское время, когда оставалось очень мало действующих храмов и по воскресным, праздничным дням, а также постами, они были переполнены молящимися. Поисповедовать всех желающих было просто нереально. Проводить исповедь после вечерней службы тоже почти нигде не разрешалось. Сейчас, слава Богу, храмов, где проводится подобная исповедь осталось очень мало.

Чтобы хорошо подготовиться к очищению души, нужно перед таинством покаяния поразмыслить о своих грехах, вспомнить их. В этом нам помогают книги: «В помощь кающимся» святителя Игнатия (Брянчанинова), «Опыт построения исповеди» архимандрита Иоанна (Крестьянкина) и другие.

Исповедь нельзя воспринимать, как только духовную моечную, душевую. Можно возиться в земле и грязи не бояться, все равно потом все отмоется в душе. И можно идти грешить дальше. Если человек подходит к исповеди с такими мыслями, он исповедуется не во спасение, а в суд и осуждение. И формально «поисповедавшись», разрешение грехов от Бога он не получит. Не так все просто. Грех, страсть наносит душе большой вред, и даже принеся покаяние, человек несет последствия своего греха. Так у больного, переболевшего оспой, остаются на теле шрамы.

Читайте так же:  Православие какие молитвы читать перед причастием

Недостаточно просто исповедовать грех, нужно приложить все усилия к тому, чтобы победить склонность к греху в своей душе, не возвращаться более к нему. Так врач удаляет раковую опухоль и назначает курс химиотерапии, чтобы победить болезнь, не допустить рецидива. Конечно, не просто сразу оставить грех, но кающийся не должен лицемерить: «Покаюсь – и дальше буду грешить». Человек должен приложить все силы, чтобы встать на путь исправления, более не возвращаться ко греху. Человек должен просить у Бога помощи для борьбы с грехами и страстями.

Те, кто редко исповедуются и причащаются, перестают видеть свои грехи. Они удаляются от Бога. И наоборот, приближаясь к Нему, как Источнику света, люди начинают видеть все темные и нечистые уголки своей души. Подобно тому, как яркое солнце высвечивает все неубранные закутки помещения.

Господь не ждет от нас земных даров и приношений, но: «жертва Богу – дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50: 19). И готовясь соединиться со Христом в таинстве причащения, мы приносим Ему эту жертву.

«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мф. 5: 23–24), – говорит нам слово Божие.

Смертно согрешает тот, кто дерзает причащаться, имея в сердце злобу, вражду, ненависть, непрощенные обиды.

Готовясь к причащению святых тайн нужно (если только есть такая возможность) попросить прощения у всех, кого мы вольно или невольно обидели и самим всех простить. Если не представляется возможным сделать это лично, нужно примириться с ближними хотя бы в своем сердце. Конечно, это бывает не просто – все мы люди гордые, обидчивые (кстати, обидчивость всегда проистекает от самолюбия). Но как мы можем просить у Бога прощения своих грехов, рассчитывать на отпущение их, если сами не прощаем наших обидчиков. Незадолго до причащения верующих на Божественной литургии поется молитва Господня – «Отче наш». Как напоминание нам, что Бог только тогда «оставит (простит) нам долги (грехи) наши», когда и мы оставим «должником нашим».

Таинство Причастия или Евхаристии (с греческого — благодарение) — главное Таинство Православной Церкви и, одновременно, наиболее часто совершаемое Таинство: в любом храме Причастие совершается каждое воскресенье и по праздникам, а в храмах, где служит больше одного священника — каждый день, за исключением особых дней Церковного Устава.

Причастие совершается только за Литургией, которая служится обычно по утрам. В этом повседневном богослужении и самом его событии — Таинстве Причастия — заключен огромный смысл, древняя традиция и сильная благодать Божия, поистине просвещающая каждого православного христианина.

Многие люди, понимая это, хотят приступить к Таинству и причаститься в конце Литургии, но не знают, что нужно для этого сделать. А ведь к Причастию действительно нужно готовиться. Конечно, можно спросить у сотрудников церковной лавки или священников — но зачастую мешает робость и неопытность в церковной жизни.

Из нашей статьи вы узнаете, как готовиться молитвой, постом и покаянием к Исповеди и Причастию, как правильно причаститься и как называть грехи на исповеди.

Православная Церковь имеет семь Таинств. Все они установлены Господом и имеют своим основанием Его слова, сохраненные в Евангелии. Таинством Церкви называется священнодействие, где с помощью внешних знаков, обрядов незримо, то есть таинственно, откуда и название, людям подается благодать Святаго Духа. Спасительная сила Божия истинна, в отличие от «энергетики» и магии духов тьмы, которые только обещают помощь, на самом же деле губят души.

Кроме того, Предание Церкви говорит, что в Таинствах, в отличие от домашних молитв, молебнов или панихид, благодать обещана Самим Богом и просвещение подается человеку, подготовившемуся к Таинствам верно, приходящего с искренней верой и покаянием, пониманием своей греховности перед Безгрешным Спасителем нашим.

Господь благословил апостолов совершать семь Таинств, которые обычно именуются в порядке от рождения до смерти человека: Крещение, Миропомазание, Покаяние (исповедь), Причащение, Венчание (брак), Священство, Елеосвящение (Соборование).

Исповедь, как мы рассказали, предшествует Причастию, поэтому расскажем мы о Таинстве Исповеди в начале.

Во время Исповеди человек называет свои грехи священнику -но, как сказано в молитве перед исповедью, которую прочитает священник, это исповедание Самому Христу, а священник — лишь служитель Бога, который подает зримо Его благодать. Прощение мы получаем от Господа: в Евангелии сохранились Его слова, которыми Христос дает апостолам, а через них — священникам, их преемникам, власть отпускать грехи: “Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся”.

В Исповеди мы получаем прощение всех грехов, которые назвали и тех, которые мы забыли. Ни в коем случае нельзя утаивать грехи! Если вам стыдно, назовите грехи в числе прочих коротко.

Исповедь, несмотря на то, что многие православные люди исповедаются раз в неделю или две, то есть довольно часто, называют вторым крещением. Во время Крещения человек очищается от первородного греха благодатью Христа, Который принял Распятие ради избавления всех людей от грехов. А во время покаяния на исповеди мы избавляемся от новых грехов, сделанных нами на протяжении жизненного пути.

На Исповедь можно прийти и не готовясь к Причастию. То есть перед Причастием Исповедь необходима, а вот на Исповедь можно прийти и отдельно. Подготовка к исповеди — это, в основном, размышления о своей жизни и покаяние, то есть признание того, что определенные дела, которые вы делали, являются грехами. Перед Исповедью нужно:

Читайте так же:  Тексты молитвы перед причастием и исповедью

Вот одна из покаянных молитв — исповедание грехов ежедневное, которое читается в составе православного вечернего молитвенного правила:

«Исповедаю Тебе, Единому Господу Богу моему и Творцу, прославляемой всеми Святой Троице, Которому поклоняются все люди: Отцу, Сыну, и Святому Духу все мои грехи, которые я сделал во все дни жизни моей, которыми грешил каждый час, во время сегодняшнего дня и в прошедшие дни и ночи: делом, словом, мыслями, обжорством, пьянством, едой втайне от других, праздным обсуждением людей и вещей, унынием, ленью, спорами, непослушанием и обманом начальства, клеветой, осуждением, небрежным и невнимательным отношением к делам и людям, самолюбием и эгоизмом, жадностью, воровством, ложью, преступным получением прибыли, желанием легкой выгоды, ревностью, завистью, гневом, памятозлобием, злопамятством, ненавистью, взяточничеством или вымогательством и всеми моими чувствами: зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, другими грехами душевными и телесными, которыми Тебя, моего Бога и Творца прогневал и причинил зло моему ближнему; обо всем этом жалея, виновным себя перед Тобой, Богом моим признаю и сам раскаиваюсь: только, Господи Боже мой, помоги мне, смиренно умоляю тебя со слезами: все совершенные грехи мои по милосердию Твоему прости мне, и избавь меня от всех, которые я перечислил в молитве Тебе, по Твоей Благой воле и любви ко всем людям. Аминь».

Не стоит искать особого душевного подъема, сильных эмоций перед Исповедью и во время нее.

  • Примирение с близкими и знакомыми, если вы кого-то серьезно обидели или обманули;
  • Понимание, что ряд сделанных вами по умыслу или беспечности поступков и постоянное сохранение определенных чувств — неправедны и являются грехами;
  • Твердое намерение более не грешить, не повторять грехи, например, узаконить блудные отношения, прекратить прелюбодеяние, излечиться от пьянства и наркомании;
  • Вера в Господа, Его милосердие и Его благодатную помощь;
  • Вера в то, что Таинство Исповеди по Христовой благодати и силой Его Крестной смерти уничтожит все грехи ваши.

Исповедь обычно проходит за полчаса до начала каждой Литургии (о времени ее нужно узнать из расписания) в любом православном храме.

Самая сильная молитва — это любое поминовение и пребывание за Литургией. За человека во время Таинства Евхаристии (Причастия) молится вся Церковь.

Готовя хлеб и вино, которые во время Таинства станут Телом и Кровью Христовыми, священник берет просфору (маленький круглый пресный хлеб с печатью Креста), вырезает в ней кусочек и говорит: «Помяни, Господи, рабов Твоих (имена)…». Имена берутся из записок, отдельными просфорами поминаются все молящиеся за Литургией и все причастники. Все части просфор становятся Телом Христовым в Чаше Причастия. Так люди получают великую силу и благодать от Бога.

Вот почему каждому человеку нужно иногда бывать на Литургии — подавать записку за себя и близких, причащаться Святых Христовых Тайн — Тела и Крови Господа. Это особенно важно сделать в трудные жизненные моменты, несмотря на нехватку времени.

Таинство Причастия установил Сам Христос во время Тайной Вечери перед Крестной смертью Своей и заповедал апостолам всегда причащаться ради памяти о Нем и жизни в вечности: «Тот, кто ест Мою Плоть и пьет Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Христос говорил о том, что в Таинстве Евхаристии хлеб и вино будут постоянно чудом преображаться в Его Тело и Кровь, а люди, которые едят (вкушают) их — соединятся с Ним Самим. Церковь благословляет причащаться не реже раза в год: лучше примерно раз в месяц.

К Таинству Св. Причащения необходимо себя подготовить, это называется «поговеть», «говение». Подготовка включает чтение особых молитв по молитвослову, пост и покаяние:

Молитвы к Причастию — это ряд прекрасных обращений к Богу, составленных в течение веков святыми. Читаются они обычно на церковнославянском и заключают слова покаяния и благодарения к Богу за Его силу, подаваемую в Таинстве Причастия.

Текст молитвы на русском языке святого Иоанна Дамаска — одной из молитв перед Причастием можно читать онлайн ниже:

«Перед дверями храма Твоего я стою, но все же злых мыслей не забываю. Однако Ты, Христос Бог наш, оправдал сборщика податей, и хананеянку помиловал, и разбойнику открыл двери рая — открой же и мне бездны Любви Твоей ко всем людям, прими меня приходящего и прикасающегося к Тебе, словно блудницу и кровоточивую: одна только края ризы твоя коснулась и легко получила исцеление, другая же пречистые Твои ноги держала, и получила отпущение грехов. А я, грешный, все Твое Тело дерзая принять, да не опалюсь Твоей благодатью, как огнем; но прими меня, как и тех женщин, и просвети мою душу и чувства, опаляя огнем мои грехи, молитвами без семени Родившей Тебя Матери и Небесных Сил, ведь Ты благословен всеми вечно. Аминь».

Люди часто узнают все о подготовке, а вот что делать во время самого Причастия, не знают.
После пения молитвы “Отче наш” и закрытия Царских врат нужно подойти к алтарю (или встать в очередь, которая собирается у алтаря). Пропустите вперед детей и родителей с младенцами — они причащаются в начале; в некоторых храмах пропускают вперед и мужчин.

Когда священник вынесет Чашу и прочитает две молитвы (иногда они читаются всем храмом), перекреститесь, сложите крестообразно руки к плечам — правую на левую — и идите, не опуская руки, пока не причаститесь.

У Чаше не креститесь, чтобы случайно не толкнуть ее. Назовите свое имя в Крещении, широко откройте рот. Священник сам вложит вам в рот ложечку с Телом и Кровью. Постарайтесь сразу Их проглотить Поцелуйте низ Чаши, отойдите и только потом перекреститесь. Идите к столику с «теплотой», чтобы запить и кусочком просфоры заесть Причастие. Оно не должно оставаться во рту, чтобы вы случайно не выплюнули Его.

Читайте так же:  Что значит разрешительная молитва

До окончания богослужения не уходите из церкви. Благодарственные молитвы после Причастия выслушаете в храме или прочитайте дома.

В день Причастия лучше не плевать (частицы Причастия могли остаться во рту), стараться сразу не развлекаться много и вести себя с благочестием. Лучше провести день в радости, общении с близкими, чтении духовных книг, спокойных прогулках.

Да хранит вас Господь Своей благодатью!

Божественная литургия включает в себя два таинства исповедь и Причастие. К ним необходимо подготовиться. Для этого нужно читать молитву на русском языке перед исповедью и Причастием или любом языке вам удобном, православие это дисциплина, поэтому относиться к подготовке нужно тщательно.

Прежде чем принимать решение о Причастии, нужно сформировать отношение к этому таинству и приступать к нему с трепетом. Потому что это таинство, в котором через Святые Дары происходит соединение Бога с человеком.

Обязательным «пропуском» к Причастию является исповедь. Разумеется, это касается только крещёных людей. Если вы ещё не приняли таинство крещения, то принимать участие в таинстве Причастия вы не можете, как и во всех остальных.

Более того, по ходу церковной службы, некрещёные люди должны покинуть храм после особой молитвы за них, эта часть литургии называется молитва об оглашенных. Священник так и обращается к ним: «Оглашенные изыдите».

Эта молитва произносится перед тем, как начнётся исповедь и непосредственно само причастие.

Для крещёных людей также есть ограничение, оно касается женщин. В критические дни женщина может находиться в храме, но она не может прикладываться к святыням, иконам, участвовать в церковных таинствах.

В остальных случаях, если нет особого запрета, который называется епитемья, к причастию в православии допускаются все, кто подготовился соответствующим образом, включая молитву перед исповедью и причастием на русском языке или родном для вас.

Помимо молитв перед причастием, существуют ещё обязательные правила к выполнению. Одно из них это 3-хдневный пост, то есть, вкушается пища только растительного происхождения. Воздержание касается не только пищи, но и образа жизни.

Посещение развлекательных мероприятий, просмотр передач, фильмов такого же характера ограничивается. Внутренне человек должен быть сосредоточен на мысли, что ему предстоит соприкоснуться с Господом.

Ничего важнее этого события быть не должно. Но это не значит, что вашего внимания должны лишиться близкие, родные люди или вы освобождаетесь от каких — то обязанностей. Наоборот,берётся дополнительная нагрузка, только духовного порядка.

Молитва перед исповедью и причастием требует чуть больше времени, чем например утреннее или вечернее молитвенное правило, православие не требует молиться только на русском языке.

Это мировая конфессия, а значит, молитвы есть на разных языках, каждый определяет удобный для себя формат. Поскольку правило ко Причастию содержит ещё каноны, то готовиться можно постепенно, начиная с четверга. Необязательно за один раз вычитывать всё правило. Такой подход приемлем, когда у вас уже есть опыт христианской жизни и молитва становится неотъемлемой частью жизни.

Батюшки рекомендуют не перегружать себя молитвами, чтобы потом не было резкого нежелания или вообще охлаждения к молитвенной практике.

Это можно сравнить с тяжёлой атлетикой. Вес набирают постепенно для самого главного победного рывка, иначе, как минимум можно надорваться. Так и в молитве, лучше меньше, но чаще.

Для начала можно слушать правило ко Причастию в аудиоформате. Следить по молитвослову за порядком и ударениями в словах. Это помогает сосредоточиться, разобраться в смысле молитв.

Если есть непонятные слова их можно обозначить и затем посмотреть их значение в церковном словарике в интернете. Поскольку на это нужно время, лучше скачать молитвы и не спеша в них разобраться. Хорошим дополнением и помощью будет видео сюжет с батюшкой на тему подготовки к исповеди и Причастию. Возможно и не один сюжет.

Выберите священника по душе, сегодня это можно сделать с помощью интернета. Многие святые отцы имеют свои сайты, видеоканалы. На сегодняшний день рекомендуем отцов: Андрея Ткачёва, Константина Пархоменко, Павла Великанова, Владимира Головина, не ограничиваемся списком этих имён. Этот вопрос каждый может определить для себя самостоятельно.

Таинство исповеди требует серьёзной внутренней работы. Если это первая исповедь, первое причастие, то возможно не однодневной работы.

Подготовка к исповеди похожа на серьёзную хирургическую операцию. Её успешный исход зависит от знаний, мастерства, опыта помощников главного хирурга.

В данном случае главный хирург это Господь, его помощник это священник, при чём, на начальном этапе, это не всегда может быть личное общение со священником перед подготовкой. В идеале конечно лучше, чтобы общение было личным, но для этого нужно доверие, которое не всегда сразу формируется.

Несмотря на то, что основой исповеди должно быть понимание, что священник такой же грешник, он всего лишь свидетель между нами и Богом, и мы идём на исповедь к Богу, кто бы, не принимал исповедь, тем не менее, это часто является препятствием к искренности на исповеди.

Видео (кликните для воспроизведения).

Поэтому роль помощников, которые тоже помогают подготовиться к таинству, выполняют: видеозаписи на духовную тему, духовная литература, общение с опытными христианами.

Главное — это наше искреннее желание отдать тяжесть греховных поступков Господу на таинстве исповеди через искреннее покаяние и приобрести благодать и радость через таинство Причастия.

Читать молитвы к причастию на русском
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here