Молитва Богородице тропарь

Предлагаем ознакомиться: Молитва Богородице тропарь с точным и подробным описанием.

З асту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ за всех мо́лиши Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего,/ и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим./ Всех нас заступи́, о Госпоже́ Цари́це и Влады́чице,/ и́же в напа́стех и в ско́рбех, и в боле́знех обремене́нных грехи́ мно́гими,/ предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и сокруше́нным се́рдцем,/ пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми,/ и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя,/ избавле́ния всех зол,/ всем поле́зная да́руй,/ и вся спаси́, Богоро́дице Де́во: // Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.

П ритеце́м, лю́дие, к ти́хому сему́ и до́брому приста́нищу,/ ско́рой Помо́щнице, гото́вому и те́плому спасе́нию, покро́ву Де́вы,/ ускори́м на моли́тву и потщи́мся на покая́ние:/ источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости Пречи́стая Богоро́дица,/ предваря́ет на по́мощь, и избавля́ет от вели́ких бед и зол // благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ Своя́.

О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию пред честно́ю ико́ною Твое́ю припа́дающе, мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́, умоли́, Милосе́рдая Ма́ти, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т ми́рну страну́ на́шу, Це́рковь же Свою́ святу́ю непоколеби́му да соблюде́т и от неве́рия, ересе́й и раско́ла да изба́вит. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во: Ты еси́ всеси́льная христиа́н Помо́щница и Засту́пница. Изба́ви же и всех с ве́рою Тебе́ моля́щихся от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, боле́зней, бед и от внеза́пныя сме́рти; да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ния се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ния грехо́вныя жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия и ми́лости Твоя́, явля́емыя над на́ми зде на земли́, сподо́бимся и Небе́снаго Ца́рствия и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В елича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ от него́же истека́ет благода́тная по́мощь // всем, с ве́рою притека́ющим к нему́.

Д несь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем/ осеня́еми Твои́м, Богома́ти, прише́ствием,/ и к Твоему́ взира́юще Пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лем:/ покры́й нас честны́м Твои́м Покро́вом,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ ду́ши на́ша.

Д е́ва днесь предстои́т в це́ркви,/ и с ли́ки святы́х неви́димо за ны мо́лится Бо́гу,/ А́нгели со архиере́и покланя́ются,/ апо́столи же со проро́ки ликовству́ют:// нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица Преве́чнаго Бо́га.

Ц ари́це моя́ Преблага́я, Наде́ждо моя́ Пресвята́я, прия́телище си́рым и стра́нным Засту́пнице, бе́дствующих по́моще и озлобля́емых покро́ве, зри́ши мою напа́сть, зри́ши мою́ скорбь: отвсю́ду искуше́нием одержи́м есмь, а заступа́ющаго несть. Ты у́бо сама́ помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна, наста́ви я́ко заблу́ждша, уврачу́й и спаси́ я́ко безнаде́жна. Не и́мам бо ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных! При́зри у́бо на мя, гре́шнаго и во озлобле́нии су́щаго, и покры́й мя пресвяты́м омофо́ром Твои́м, да изба́влен бу́ду от зол, мя обыше́дших, и восхвалю́ вы́ну препе́тое и́мя Твое́. Ами́нь.

В елича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим Покро́в Твой святы́й:/ Тя бо ви́де святы́й Андре́й на возду́се,// за ны Христу́ моля́щуюся.

В елича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Ма́ти Христа́, Бо́га на́шего,// и всесла́вный сла́вим Покро́в Твой.

В елича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Ма́ти Христа́, Бо́га на́шего,/ И́же к Сы́ну Свои́ ру́це простира́ющи, и о ми́ре моля́щися,/ и честны́м Свои́м омофо́ром защища́ющи // град и лю́ди от враго́в на́ших.

В праздники Богородичные

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи, Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, Богоизбра́нная Отрокови́це, и чтим о́браз Твой святы́й, и́мже то́чиши исцеле́ния всем, с ве́рою притека́ющим.

Святым безплотным Силам

Небе́сных во́инств Архистрати́зи, мо́лим вас при́сно мы недосто́йнии, да ва́шими моли́твами оградите́ нас кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы, сохраня́юще нас, припа́дающих приле́жно и вопию́щих: от бед изба́вите нас, я́ко чинонача́льницы вы́шних Сил.

Архистрати́зи Бо́жии, служи́телие Боже́ственныя сла́вы, Ангелов нача́льницы и челове́ков наста́вницы, поле́зное нам проси́те и ве́лию ми́лость, я́ко безпло́тных Архистрати́зи.

Велича́ем вас, Арха́нгели и Ангели и вся во́инства, Херуви́ми и Серафи́ми, сла́вящия Го́спода.

Проро́ка Твоего́ (имя) па́мять, Го́споди, пра́зднующе, тем Тя мо́лим: спаси́ ду́ши на́ша.

Просвети́вшеся Ду́хом чи́стое твое́ се́рдце, проро́чества бысть светле́йшаго прия́телище: зри́ши бо я́ко настоя́щая дале́че су́щая, сего́ ра́ди тя почита́ем, проро́че блаже́нне, (имя), сла́вне.

Велича́ем тя, проро́че Бо́жий (имя), и чтим святу́ю па́мять твою́, ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Апо́столе святы́й (имя), моли́ Ми́лостиваго Бо́га, да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Яко звезду́ пресве́тлую Це́рковь всегда́ стяжа́ тя, апо́столе (имя), чуде́с твои́х многоподава́нием просвеща́ема. Те́мже зове́м Христу́: спаси́ чту́щих ве́рою па́мять Твоего́ апо́стола, Многоми́лостиве.

Велича́ем тя, апо́столе Христо́в (имя), и чтим боле́зни и труды́ твоя́, и́миже труди́лся еси́ во благове́стии Христове.

Апо́столи святи́и, моли́те Ми́лостиваго Бо́га, да прегреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Ло́зие яви́стеся Христо́ва виногра́да, му́дрии, гро́здие принося́ще в доброде́телех, вино́ нам спасе́ния источа́юще, его́же прие́млем, весе́лия исполня́ющеся, пра́зднуем честну́ю ва́шу па́мять, в ню́же моли́те дарова́тися нам вели́цей ми́лости и отпуще́нию грехо́в, Госпо́дни апо́столи.

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, воздержа́ния учи́теля яви́ тя ста́ду твоему́, я́же веще́й и́стина: сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, нището́ю бога́тая, о́тче (имя), моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Боже́ственный гром, труба́ духо́вная, ве́ры насади́телю и отсека́телю ересе́й, Тро́ицы уго́дниче, вели́кий святи́телю (имя), со Ангелы предстоя́ при́сно, моли́ непреста́нно о всех нас.

Читайте так же:  Молитва о помощи в торговле Николаю Чудотворцу

Велича́ем тя, святи́телю о́тче (имя), и чтим святу́ю па́мять твою́: ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Бо́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Яко доброде́телей учи́телие и иера́рхов украше́ние, Це́рковь пою́щи вас сла́вит: моли́твами ва́шими пода́йте чту́щым вас любо́вию доброде́телей исправле́ние и собла́знов избавле́ние, я́ко непобеди́мии.

Му́ченик Твой, Го́споди, (имя) во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего: име́яй бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости, того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Звезда́ све́тлая яви́лся еси́, непреле́стная ми́рови, Со́лнце Христа́ возвеща́ющи, заря́ми твои́ми, страстоте́рпче (имя), и пре́лесть погаси́л еси́ всю: нам же подае́ши свет, моля́ся непреста́нно о всех нас.

Велича́ем тя, страстоте́рпче святы́й (имя), и чтим честна́я страда́ния твоя́, я́же за Христа́ претерпе́л еси́.

Агница Твоя́, Иису́се, (имя) зове́т ве́лиим гла́сом: Тебе́, Женише́ мой, люблю, и Тебе́ и́щущи, страда́льчествую, и сраспина́юся, и спогреба́юся Креще́нию Твоему́, и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю, но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́. Тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Храм твой всечестны́й, я́ко цельбу́ душе́вную обре́тше, вси ве́рнии, велегла́сно вопие́м ти, де́во му́ченице (имя), великоимени́тая: Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Велича́ем тя, страстоте́рпице Христо́ва (имя), и чтим честно́е страда́ние твое́, е́же за Христа́ претерпе́ла еси́.

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: иму́ще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости, тех моли́твам и спаси́ ду́ши на́ша.

Свети́льницы све́тлии я́вльшеся, боже́ственнии му́ченицы, тварь всю све́тлостию чуде́с озаря́ете, неду́ги разреша́юще и глубо́кую тьму всегда́ отгоня́юще, Христу́ Бо́гу моля́щеся непреста́нно о всех нас.

Священномученику

И нра́вом прича́стник, и престо́лом наме́стник апо́столом быв, дея́ние обре́л еси́ богодухнове́нне, в виде́ния восхо́д; сего́ ра́ди сло́во и́стины исправля́я, и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве, священному́чениче (имя), моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Во святи́телех благоче́стно пожи́в, и муче́ния путь проше́д, и́дольския угаси́л еси́ же́ртвы, и побо́рник быв твоему́ ста́ду, богому́дре. Тем же тя почита́юще, та́йно вопие́м ти: от бед изба́ви ны при́сно твои́ми мольба́ми, о́тче наш (имя).

Велича́ем тя, священному́чениче (имя), и чтим святу́ю па́мять твою́: ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Священномученикам

Бо́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Яко свети́льники незаходи́мыя разу́мнаго Со́лнца, соше́дшеся днесь восхва́лим пе́сньми: возсия́ли бо есте́ су́щим во тьме неразу́мия, всех созыва́юще к высоте́ благоче́стия, священному́ченицы, тем вопие́м вам: ра́дуйтеся, по́стников всех основа́ние.

Преподобному

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу: прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́, и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней, те́мже и со Ангелы сра́дуется, преподо́бне (имя), дух твой.

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся, и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́, вручи́в кре́пко, пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния, (имя), о́тче наш, моли́ непреста́нно о всех нас.

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче (имя), и чтим святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче Ангелов.

Преподобной жене

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу: прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́, и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо пло́ть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней, те́мже и со Ангелы сра́дуется, преподо́бная (имя), дух твой.

За любо́вь Госпо́дню, преподо́бная, поко́я жела́ние возненави́дела еси́, поще́нием дух твой просвети́вши: кре́пко бо зве́ри победи́ла еси́, но моли́твами твои́ми проти́вных шата́ние разори́.

Ублажа́ем тя, преподо́бная ма́ти (имя), и чтим святу́ю па́мять твою́: ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Преподобным

Бо́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, но моли́твами их в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Волне́ний мно́жество невла́жно проходя́ще, безпло́тныя враги́ струя́ми слез ва́ших кре́пко погрузи́ли есте́, богому́дрии и преподо́бнии, и чуде́с дар прии́мше, моли́те непреста́нно о всех нас.

Безсребреникам

Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы, посети́те не́мощи на́ша: ту́не прия́сте, ту́не дади́те нам.

Благода́ть прии́мше исцеле́ний, простира́ете здра́вие су́щим в ну́ждах, вра́чеве, чудотво́рцы пресла́внии; но ва́шим посеще́нием ра́тников де́рзости низложи́те, мир исцеля́юще чудесы́.

Христа ради юродивому

Глас апо́стола Твоего́ Па́вла услы́шав, глаго́лющ: мы юро́ди Христа́ ра́ди, раб Твой, Христе́ Бо́же, (имя), юро́д бысть на земли́ Тебе́ ра́ди; те́мже па́мять его́ почита́юще, Тебе́ мо́лим: Го́споди, спаси́ ду́ши на́ша.

Вы́шния красоты́ жела́я, ни́жния сла́сти теле́сныя то́щно оста́вил еси́, нестяжа́нием су́етнаго ми́ра, ангельское житие́ проходя́, сконча́вся, (имя) блаже́нне; с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Ублажа́ем тя, святы́й пра́ведный (имя), и чтим святу́ю па́мять твою́: ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

К Богоpо́дице с умиле́нием пpипаде́м,/ вси, гpехми́ обpемене́ннии,/ чудотво́pную Ея́ ико́ну Умиле́ния облобыза́юще/ и вопию́ще со слеза́ми:/ Влады́чице, пpиими́ моле́ние недосто́йных pаб Твои́х/ и пода́ждь нам, пpося́щим,// ве́лию Твою́ ми́лость.

Ю́ же подража́я непло́дную смоко́вницу,/ аз, окая́нный, умиле́ния плода́ отню́д не приношу́ и посече́ния страшу́ся,/ но, взира́я к чудотво́рней ико́не Твое́й Умиле́ния, Влады́чице,/ стеню́ от се́рдца и вопию́:/ умили́ся, Благосе́рдая,/ и мне, окамене́нному се́рдцем,// благоволи́ пода́ти душе́вное и серде́чное умиле́ние.

О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице, Богоро́дице Де́во! Приими́ недосто́йныя моли́твы на́ша, сохрани́ нас от наве́тов злых челове́к и от напра́сныя сме́рти, пода́ждь нам пре́жде конца́ покая́ние, на моле́ния на́ша умилосе́рдися и ра́дость в печа́ли ме́сто да́руй. И изба́ви нас, о Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, от вся́кия беды́, напа́сти, ско́рби, боле́зни и вся́каго зла, и сподо́би нас, гре́шных рабо́в Твои́х, одесну́ю ста́ти во второ́м прише́ствии Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, и насле́дники нас бы́ти сподо́би Ца́рствия Небе́снаго и жи́зни ве́чныя со все́ми святы́ми в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва о помощи в трудной жизненной ситуации Матроне

П риими́, всеблагомо́щная, Пречи́стая Госпоже́, Влады́чице Богороди́тельнице, сия́ честны́я да́ры, Тебе́ еди́ней прикла́дныя, от нас, недосто́йных рабо́в Твои́х: от всех родо́в избра́нная, всех тва́рей небе́сных и земны́х вы́сшая я́вльшаяся, поне́же бо Тебе́ ра́ди бысть Госпо́дь Сил с на́ми, и Тобо́ю Сы́на Бо́жия позна́хом и сподо́бихомся свята́го Те́ла Его́ и пречи́стыя Кро́ве Его́; те́мже блаже́нна еси́ в ро́дех родо́в, Богоблаже́нная, Херуви́мов светле́йши и Серафи́мов честне́йши су́щая. И ны́не, всепе́тая Пресвята́я Богоро́дице, не преста́й моля́щися о нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, е́же изба́витися нам от вся́каго сове́та лука́ваго и вся́каго обстоя́ния и сохрани́тися нам неврежде́нным от вся́каго ядови́таго прило́га диа́вольскаго; но да́же до конца́ моли́твами Твои́ми неосужде́нных нас соблюди́, я́ко да Твои́м заступле́нием и по́мощию спаса́еми, сла́ву, хвалу́, благодаре́ние и поклоне́ние за вся в Тро́ице Еди́ному Бо́гу и всех Созда́телю возсыла́ем, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь, глас 4

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши: потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

Кондак, глас 6

Предстательство христиан непостыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: ускори на молитву, и потщися на умоление. предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя.

Ин кондак, глас 8

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная. Преславная Приснодево, Мати Христа Бога принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородице Дево, не презри мене грешнаго, требующа Твоея помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя.

Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, яко вси по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерушимей стене и предстательству. Призри благосердием, Всепетая Богородице, на мое лютое телесе озлобление, и исцели души моея болезнь.

Величание (иконе Богородицы)

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим.

Достойно есть величати Тя, Бого­родице, Честнейшую Херувим и Слав­нейшую без сравнения Серафим.

Дне́сь спасе́ния на́шего глави́зна и е́же от ве́ка та́инства явле́ние: Сы́н Бо́жий Сы́н Де́вы быва́ет, и Гаврии́л благода́ть благовеству́ет. Те́мже и мы́ с ни́м Богоро́дице возопии́м: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злы́х, благода́рственная воспису́ем Ти́, раби́ Твои́, Богоро́дице, но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́: ра́дуйся, Неве́сто неневе́стная.

Арха́нгельский глас/ вопие́м Ти, Чи́стая:/ Ра́дуйся,/ Благода́тная,// Госпо́дь с Тобо́ю.

Благовеству́й, земле́, ра́дость ве́лию,/ хвали́те, Небеса́, Бо́жию сла́ву.

Я́ко одушевле́нному Бо́жию киво́ту,/ да ника́коже ко́снется рука́ скве́рных. / Устне́ же ве́рных, Богоро́дице, немо́лчно,/ глас А́нгела воспева́юще,/ с ра́достию да вопию́т:/ Ра́дуйся, Благода́тная,/ Госпо́дь с Тобо́ю.

Приими́, Всеблагомо́щная, Пречи́стая Госпоже́ Влады́чице Богороди́тельнице, сия́ честны́я да́ры, Тебе́ еди́ной прикла́дныя от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, от все́х родо́в избра́нная, все́х тва́рей небе́сных и земны́х вы́шшая я́вльшаяся. Поне́же бо Тебе́ ра́ди бы́сть Госпо́дь си́л с на́ми, и Тобо́ю Сы́на Бо́жия позна́хом, и сподо́бихомся Свята́го Те́ла Его́ и Пречи́стыя Кро́ве Его́. Те́мже блаже́нна еси́ в ро́дех родо́в, Богоблаже́нная, Херуви́мов светле́йши и Серафи́мов честне́йши су́щая. И ны́не, Всепе́тая Пресвята́я Богоро́дице, не преста́й моля́щися о на́с, недосто́йных рабе́х Твои́х, е́же изба́витися на́м от вся́каго сове́та лука́ваго и от вся́каго обстоя́ния: и сохрани́тися на́м неврежде́нным от вся́каго ядови́таго прило́га диа́вольскаго. Но да́же до конца́ моли́твами Твои́ми неосужде́нных на́с соблюди́: я́ко да Твои́м заступле́нием и по́мощию спаса́еми, сла́ву, хвалу́, благодаре́ние и поклоне́ние за вся́ в Тро́ице Еди́ному Бо́гу и все́х Созда́телю возсыла́ем, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

К Тебе́, Пречи́стей Бо́жией Ма́тери, а́з окая́нный, припа́дая, молю́ся: ви́ждь, Цари́це, я́ко безпреста́нно согреша́ю и прогневля́ю Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́. И мно́гажды а́ще ка́юся, ло́жь пред Бо́гом обрета́юся, и ка́юся трепе́ща, да не ка́ко порази́т мя́ Госпо́дь, и по часе́ ма́ле па́ки та́яжде творю́. Сия́ ве́дущи, Влады́чице моя́, Пресвята́я Богоро́дице, почто́ не поми́луеши, почто́ не укрепи́ши мя́, и чесо́ ра́ди не пода́си ми́ всегда́ блага́я твори́ти? Ве́си у́бо, о, Влады́чице, я́ко отню́дь и́мам в не́нависти зла́я моя́ дела́ и все́ю мы́слию люблю́ зако́н Бо́га моего́. Но не ве́м, Госпоже́ Пречи́стая, отку́ду я́же ненави́жду, та́я творю́, и се́й преступа́ю. Но не попуща́й, Пресвята́я, во́ли мое́й соверша́тися, неподо́бна бо е́сть, но да бу́дет во мне́ во́ля Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́, да мя́ спасе́т, и вразуми́т, и пода́ст ми́ благода́ть Свята́го Ду́ха, дабы́ а́з отны́не преста́л скверноде́йствовати, и про́чее бы́х пожи́л в повеле́ниих Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть, поклоне́ние и велеле́пие со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Вход Господень во Иерусалим

Тропарь, глас 1

Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы, победы знамения носяще, Тебе победителю смерти во­пием: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне.

Кондак, глас 1

Тропарь, глас 6

Ангеле Божий, хранителю мой святый, живот мой соблюди во страсе Христа Бога, ум мой утверди во истиннем пути, и к любви горней уязви душу мою да тобою направляемь, получу от Хрис­та Бога велию милость.

Читайте так же:  Молитва Серафиму Саровскому на продажу квартиры

Тропарь, глас 3

Апостоли святии, молите Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

Величаем вас, святии апостоли (имярек), весь мир ученьми своими просветившия и вся концы ко Христу приведшия.

Тропарь Апостолу, глас 3

Апостоле святый (имярек), моли милостиваго Бога, да прегрешений ос­тавление подаст душам нашим.

Кондак Апостолу, глас 4

Яко звезду пресветлую Церковь всегда стяжа тя, апостоле (имярек), чудес твоих многоподаванием просве­щаема. Тем же зовем Христу: спаси чтущих верою память Твоего апосто­ла, Многомилостиве.

Величание Апостолу

Тропарь, глас 4

Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кро­вом крил невещественныя твоея славы, сохраняя ны, припадающия прилежно и вопиющия: от бед избави ны, яко чиноначальник Вышних Сил.

Тропарь, глас 8

Святии безсребренницы и чудотворцы (имярек), посетите немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.

Кондак, глас 2

Благодать приимше исцелений, прости­раете здравие сущим в нуждах, врачеве, чудотворцы преславнии (имярек); но вашим посещением ратников дерзости низложите, мир ис­целяюще чудесы.

Тропарь, глас 4

Таврион славный и Авкт дивный, огневи противистася и всем инем казнем, молитвами возмогающа; та убо моле­нием сердца похваляюще, верою пресвя­тую и честную память ею совершим, ду­шам просвещение почерпающа.

Видео (кликните для воспроизведения).

Тропарь, глас 4

Царства земнаго славу презревши, Единаго Христа, нас ради распятаго, возлюбила еси и, Того мужественно исповедающи, венцем мученическим увенчалася еси, всеблаженная царице Алек­сандро. Темже и ныне Престолу Царя славы на Небесех предстоящи, молися о спасении душ наших.

Тропарь, глас 3

Стеблю Левиина корене, приимый чин древняго Мафусаила, он бо отча ради к Богу вознесения, ты же братня ради с Богом беседования, первосвященный во Израили молебниче о всех, умоли Бога купно с братом своим боговидцем, да избавимся от всякия скорби.

Тропарь, глас 1

Тропарь, глас 4

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не остави ми­лость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

Тропарь, глас 2

Истинному желанию уневестившася, христославныя, и временного обручника отвергшася совокупления, и добро­детельными подвигами возрастша, на высоту востекосте нетления, краснодушныя и много-богатыя, столпи монаше­ствующих жен и правило: темже о нас молите непрестанно, любовию вашу па­мять празднующих.

Тропарь, глас 3

Преблаженнии и Богоноснии отцы наши (имярек), яко стяжавшии дерзно­вение ко Господу равноангельным сво­им житием, егоже ради обогати Хри­стос нетлением и чудесы мощи ваша, мо­лим вас прилежно: испросите душам нашим очищение и велию и богатую милость.

Величание (преподобным)

Ублажаем вас, преподобные отцы, и чтем святую память вашу, наставни­цы монахов и собеседницы ангелов.

Тропарь, глас 4

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши: потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

Кондак, глас 6

Тропарь пророку, глас 2

Пророка Твоего (имярек) память, Господи, празднующе, тем Тя молим, спаси души наши.

Кондак пророку, глас 4

Просветившееся Духом чистое сердце пророчества бысть светлейшаго приятелище: зриши бо яко настоящая далече сущая: сего ради тя почитаем, пророче (имярек), славне.

Величание пророку

Тропарь святителю, глас 4

Правило веры и образ кротости воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нище­тою богатая, отче священноначальниче (имярек), моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак святителю, глас 2

Тропарь, глас 4

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не остави ми­лость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

Величаем вас святителие велиции, и чтем святую память вашу: вы бо моли­те за нас Христа Бога нашего.

Тропарь, глас 4

Яко благочестиваго корене пречестная отрасль был еси, блаженне Александре, яви бо тя Христос яко некое Божественное сокровище Российстей земли, новаго чудотворца преславна и Богоприятна. И днесь сошедшеся в память твою верою и любовию, во псалмех и пениих радующеся славим Гос­пода, давшаго тебе благодать исцелений. Егоже моли спасти град сей, и стране нашей Богоугодней быти, и сыновом Российским спастися.

Тропарь, глас 4

Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно мы недостойнии, да вашими молитвами оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы, сохраняюще нас припадающих прилежно и вопиющих: от бед избавите нас, яко чиноначальницы вышних сил.

Кондак, глас 2

Тропарь, глас 8

Православия наставниче, благоче­стия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереев богодухновенное удобрение, (имярек) премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Величание священноисповеднику

Величаем тя, святителю отче (имя­рек), и чтем святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Тропарь, глас 4

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не остави ми­лость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

Величаем вас, священномученицы Христовы, и чтем святую память вашу: вы бо молите за нас Христа Бога нашего.

Тропарь, глас4

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние об­рел еси, Богодухновенне, в видения вос­ход, сего ради слово истины исправ­ляя, веры ради пострадал если даже до крове, священномучениче (имярек), моли Христа Бога спастися душам на­шим.

Величаем тя, священномучениче (имярек), и чтем святую память твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Тропарь Христа Ради юродивому, глас 1

Глас Апостола Твоего Павла услы­шав глаголющ, мы юроди Христа ра­ди, раб Твой, Христе Боже (имярек), юрод бысть на земле Тебе ради:

темже память его почитающе, Тебе молим, Господи, спаси души наша.

Кондак Христа ради юродивому, глас 8

Тропарь — это короткое молитвенное песнопение. Он обычно описывает праздник, повествует о заслугах святого, либо обращается к нему за помощью.

В православии особой любовью пользуется Пресвятая Богородица. Не удивительно, что к ней обращены многие тропари. Как и когда их правильно читать мы поговорим сегодня.

Читайте так же:  Молитва під твою милість прибігаємо

Тропарь — это произведение в форме гимна. К разным церковным праздникам существуют свои тропари. Но изначально, в IV веке, тропари использовали лишь в качестве припевов к другим песням литургии. Однако вскоре тропари стали играть ту роль, которую имеют сегодня.

Современные тропари сильно отошли от своих прототипов — нерифмованных гимнов теософского содержания. Если раньше эти произведения испытывали сильное греческое влияние, то со временем Константинополь утвердил свои каноны относительно тропарей.

Кондак — чуть более длинное песнопение. Оно идёт в паре с тропарем, шире раскрывает его суть, тему. Обычно тропарь и кондак передают, соответственно, внешнюю и внутреннюю картину празднуемого события.

Наряду с кондаком и тропарем в православии используется величание.

Величание — это стих в честь какого-либо святого, либо Иисуса Христа. Своей ролью в богослужениях величание более всего напоминает припев в песне. Чаще всего величания поют на праздничной утрене с каким-либо псалмом.

Читать тропарь и кондак можно в разное время. Традиционно их читают в соответствующие двунадесятые праздники. Но нет запретов на счёт домашнего чтения по зову души. Тропари и кондаки рекомендуется вставлять в Правило по Святому причащению.

В рамках домашней молитвы тропари и кондаки можно читать так, как удобно. В церкви же есть свои каноны и правила чтения. Лучше всего предварительно послушать тропарь в правильном исполнении. Например, так звучит популярный тропарь Богородице:

Твои́ бо есмы́ раб́и, да не постыди́мся.

На современный язык он переводится так:

Тропари рекомендуют читать перед соответствующими иконами

Рекомендуется читать тропари перед иконами соответствующих им святых.

Тропарь, кондак, величание — всё это, конечно же, есть в честь Пресвятой Богородицы. Ведь она из наиболее почитаемых святых в православии.

Самый известный тропарь Богородице — общий тропарь. Вот его текст:

Тропарь, глас 4:

К Богородице прилежно ныне притецем,
грешнии и смиреннии, и припадем,
в покаянии зовуще из глубины души:
Владычице, помози, на ны милосердовавши,
потщися, погибaем от множества прегрешений,
не отврати Твоя рабы тщи,
Тя бо и едину надежду имамы.

Слава, и ныне: Не умолчим никогда, Богородице,
силы Твоя глаголати, недостойнии:
aще бо Ты не бы предстояла молящи,
кто бы нас избaвил от толиких бед;
кто же бы сохранил до ныне свободны;
не отступим, Владычице, от Тебе,
Твоя бо рабы спасaеши присно от всяких лютых.

Кондaк, глас 6:

Иный кондaк, глас тот же:

Чтобы лучше понять содержание, полезно ознакомиться с переводом тропаря на современный язык.

Тропарь, глас 4:

К Богородице ныне усердно прибегнем
мы, грешные и смиренные, и к Ней припадем,
в покаянии взывая из глубины души:
“Владычица, помоги, над нами сжалившись,
поспеши, мы погибаем от множества согрешений!
Не отпусти Твоих рабов ни с чем:
ибо в Тебе имеем мы единственную надежду!”

Слава, и ныне: Не прекратим никогда, мы, недостойные,
возвещать о могуществе Твоем, Богородица,
ибо если бы Ты не защищала нас Своими молитвами,
кто бы нас избавил от стольких бед,
кто бы сохранил нас доныне свободными?
Не отступим, Владычица, от Тебя,
ибо Ты всегда спасаешь рабов Твоих от всяких бедствий.

Кондак, глас 6:

Другой кондак, глас тот же

Не имеем иной помощи,
не имеем иной надежды,
кроме Тебя, Владычица.
Ты нам помоги:
на Тебя надеемся
и Тобою хвалимся,
ибо мы – Твои рабы;
да не постыдимся!

Величание Пресвятой Богородицы

Достойно есть величати Тя, Богородице, Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим. В дни празднования чудотворным иконам поются особые величания:

Величаем Тя, Пресвятая Дево Богоизбранная Отроковице и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим.

Молитва к Пресвятой Богородице (Пресвятая Владычице)

К Тебе прибегаем, Заступнице наша: Ты бо скорая еси помощница, наша ходатаица у Бога неусыпающая! Наипаче же молим Тя в час сей:

помози новопреставленному(-ной) рабу Твоему (рабе Твоей) (имя) прейти страшный и неведомый оный путь; молим Тя, Владычице мира, силою Твоею отжени

от движимой страхом души его (ея) страшныя силы темных духов, да смятутся и посрамятся пред Тобою; свободи ю

от истязания воздушных мытарей, разори советы их и низложи их, яко зломыслящих врагов.

Буди ей, о Всемилостивая Госпоже Богородице, заступницею и защитницею от воздушного князя тьмы, мучителя

и страшных путей стоятеля; молим Тя, Пресвятая Богородице, ризою Твоею честною Защити ю, да тако безбоязненно и невозбранно прейдет от земли на небо.

Молим Тя, Заступнице наша, заступи за раба Твоего (рабу Твою) Матерним Твоим у Господа дерзновением; молим Тя, Помоще наша, помози ему (ей), имущему (-щей) судитися еще прежде онаго Страшнаго судилища, помози

убо оправдатися пред Богом, яко Творцем неба и земли, и умоли Единороднаго Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да упокоит усопшаго(-ую) в недрах Авраама с праведными и всеми святыми. Аминь.

Один из самых популярных тропарей к Божией Матери — Тропарь покрова Пресвятой Богородицы. Его читают перед соответствующей иконой 14 октября.

Перед такой иконой читают тропарь покрова Пресвятой Богородицы

14 октября — дата, когда читают тропарь праздника Покров.

Тропарь покрову Пресвятой Богородицы

Тропарь, Глас 3:

покрый нас честным Твоим Покровом, и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего Христа Бога нашего спасти души наша.

Кондак, Глас 4:

ангели со архиереи покланяются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога.

(22 августа / 4 сентября)

Пред иконой Пресвятой Богородицы Грузинская молятся об избавлении от моровой язвы, эпидемии, чумы, об исцелении от глухоты и болезней ушей, слепоты или иной болезни глаз.

Молитвы ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Грузинская»

Молитва первая
Приими, Всеблагомощная Пречистая Госпоже, Владычице Богородительнице, сия честныя дары от нас, недостойных рабов Твоих, к Твоему цельбоносному образу пение возсылающих со умилением, яко Тебе Самой сущей ту и послушающей моления наша, подающи с верою просящим по коемуждо прошению исполнение: скорбящим скорби облегчаеши, немощным здравие даруеши, разслабленных и недужных исцеляеши, и от бесных бесы прогоняеши, обидимыя от обид избавляеши, и насилуемых спасаеши, грешных прощаеши, прокаженных очищаеши, и малых детей милуеши, и неплодныя от неплодства разрешаеши. Еще, Госпоже Владычице, от уз и темниц свобождаеши, и всякия многоразличныя страсти исцеляеши, и очныя болезни уврачуеши, и от смертоносныя язвы избавляеши: вся бо возможна суть ходатайством Твоим к Сыну Твоему, Христу Богу нашему. О Всепетая Мати, Пречистая Богородице! Не престай молити о нас, недостойных рабех Твоих, славящих Тя и почитающих, и покланяющихся пречистому образу Твоему, и надежду имущих невозвратну и веру несумненну к Тебе, Приснодевей, Преславней и Непорочней, славящих, и чтущих, и поющих Тя во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Текст молитвы по усопшим

Молитва третья
О Пресвятая Владычице Богородице! Приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от навета злых человек и от внезапныя смерти, и даруй нам прежде конца покаяние. На моление наше умилосердися, и радость вместо печали даруй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и напасти, скорби и болезни и всякаго зла. И сподоби ны, грешныя рабы Твоя, одесную стати во втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники быти Царствия Небеснаго, и жизни вечныя со всеми святыми в бесконечныя веки веков. Аминь.

Молитва четвертая, чтомая в Московской Грузинской, на Воронцовом поле, церкви
О Чудная и Пречудная Царице Богородице, Мати Христа Бога нашего! Услышы ны грешныя и недостойныя рабы Твоя, в час сей припадающия и прилежно вопиющия: от бед избави нас, Владычице, и заступи, не презри слез и воздыхания нашего, и избави нас от всякия скорби и напасти, от злаго же и лютаго оклеветания; разве бо Тебе Предстательницы и Ходатаицы теплыя к Сыну Твоему, Христу Богу нашему, не имамы. Емуже молися, да спасет Тебе ради души наша, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва пятая
О Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, Царице Небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию покланяющихся пречистому и чудотворному образу Твоему. Се бо грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, взирающе на Твой образ, яко живей Тебе сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Помози нам немощным, утоли скорби наша, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненная сердца наша и спаси безнадежных, даруй нам прочее время жития нашего в мире и покаянии проводити, подаждь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам милосердая Предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко Благую Заступницу рода христианскаго, со всеми угодившему Богу, во веки веков. Аминь.

Молитва шестая, чтомая в Николаевской Золотокрестенской церкви града Вологды
О Пренебесная Царице, Богородице Марие, Божественнаго Света Светоприемнице, Божия Слова Вместилище, пророческое зерцало, апостольская проповедь, мучеником страдания венче, святителем похвало, преподобным светлое песнопение и помощнице, и всем святым ликование, Вселенския Церкве чудная похвало, царем православным державо непобедимая, архиереем светлый венче, и всего православнаго христианства божественный покрове и помощнице, от всяческих зол избавление, грехов разрешение, к вечней жизни наставница и пред Христом о нас Ходатаице! Даруй, о Владычице Богомати, заступление и помощь, Твоя неизреченная и дивныя чудеса почитающим, и честныя Твоея иконы знамения, на спасение и заступление последним родом являемая. Алчущая сердца наша напитай небесною пищею, и веселия духовнаго исполни, и мыслем нашим смирение даруй, страх Твой в сердца наша всади, и любовь нелицемерну утверди в душах наших, и на всяк путь Божественных заповедей настави, во еже ходити нам по заповедем Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Емуже слава подобает, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 4
Днесь светло красуется обитель Красногорская, и с нею ликовствует Раифская пустыня, яко зарю солнечную, от востока возсиявшую, восприимши, Владычице, чудотворную Твою икону, еюже разгоняеши мглу искушений и бед от вопиющих верно: избави обитель нашу и вся страны христианския от всех навет вражиих и спаси души наша, яко Милосердная Заступница рода христианскаго.

Ин тропарь, глас 5
Веселятся православнии народи, видяще, Владычице Дево Богородице, Твою пречудную и чудотворную икону, и приемлют врачевство душевное и телесное Твоею милостию всегда. Темже и мы, покланяющеся оней, усердно Тебе вопием: помилуй, Благая Мати, смиренныя рабы Твоя и избави нас от всякаго зла и навета вражия, молящи Сына Твоего Господа Иисуса, да, спасшеся зде, Небесное жительство получим человеколюбием и благодатию Его.

Кондак, глас 8
Тебе, Избранней от всех родов, Божией Матери, благодарственная пения приносим, пришествием честныя Твоея иконы, раби Твои, Богородице, озаряеми, но, яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.

Ин кондак, глас 6
Аще попущением Божественным от рук неверных честная Твоя, Владычице, икона поруганию подвержеся и копием варвар прободена бысть, обаче во стране нашей Православней любочестно всеми прославляется и благоговейно почитается, сего ради Тобою является слепым зрение, глухим слышание, немым глаголание, хромым хождение, разслабленным укрепление, скорбным утешение и отраду. Сих ради молим Тя, Милосердная Мати, до конца пробави милости Твоя на нас, яко Благая.

Видео (кликните для воспроизведения).

Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, и чтим образ Твой святый, от негоже источаеши исцеления всем, с верою к Тебе притекающим.

Молитва Богородице тропарь
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here