Молитва псалом 90 текст українською

Предлагаем ознакомиться: Молитва псалом 90 текст українською с точным и подробным описанием.

Хвалебна пісня Давида (у євреїв не надписаний).

1Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться.

2Каже він до Господа: “Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на Тебе”.

3Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної.

4Плечима Своїми Він захистить тебе, і під тінню крил Його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його.

5Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень.

6А ні пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівдні.

7Впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться.

8Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити.

9Бо ти сказав: “Господь — надія моя”, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі.

10Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї.

11Бо Він ангелам Своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх.

12На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь.

13На гаспида й василиска ти наступатимеш і потопчеш лева й змія.

14Бо каже Господь: “За те, що він поклав надію на Мене, Я визволю його і захищу його, бо він знає ім’я Моє.

15Буде кликати Мене, Я почую його; буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його.

16Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння Моє”.

1 Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає,

2 той скаже до Господа: Охороно моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на Нього!

3 Бо Він тебе вирве з тенет птахолова, з моровиці згубної,

4 Він пером Своїм вкриє тебе, і під крильми Його заховаєшся ти! Щит та лук Його правда.

5 Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає,

6 ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні,

7 впаде тисяча з боку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде.

8 Тільки своїми очима подивишся, і заплату безбожним попобачиш,

9 бо Господа, охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище!

10 Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться,

11 бо Своїм Анголам Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх,

12 на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги!

13 На лева й вужа ти наступиш, левчука й крокодила ти будеш топтати!

14 Що бажав він Мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає Ім’я Моє він;

15 як він Мене кликатиме, то йому відповім, Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його,

16 і довгістю днів Я насичу його, і він бачити буде спасіння Моє!

Молитва Мойсея, чоловіка Божого. Господи, пристановищем нашим Ти був з роду в рід!

Перше ніж гори народжені, і поки Ти витворив землю та світ, то від віку й до віку Ти Бог! Ти людину вертаєш до пороху, і кажеш: Вернітеся, людські сини! Бо в очах Твоїх тисяча літ, немов день той вчорашній, який проминув, й як сторожа нічна. Пустив Ти на них течію, вони стали, як сон, вони, як трава, що минає: уранці вона розцвітає й росте, а на вечір зів’яне та сохне! Бо від гніву Твого ми гинемо, і пересердям Твоїм перестрашені,

Ти наші провини поклав перед Себе, гріхи ж нашої молодости на світло Свого лиця! Бо всі наші дні промайнули у гніві Твоїм, скінчили літа ми свої, як зідхання. Дні літ наших у них сімдесят літ, а при силах вісімдесят літ, і гордощі їхні страждання й марнота, бо все швидко минає, і ми відлітаємо. Хто відає силу гніву Твого? А Твоє пересердя як страх перед Тобою! Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре!

Привернися ж, о Господи, доки терпітимемо? і пожалій Своїх рабів! Насити нас уранці Своїм милосердям, і ми будемо співати й радіти по всі наші дні! Порадуй же нас за ті дні, коли Ти впокоряв нас, за ті роки, що в них ми зазнали лихого! Нехай виявиться Твоє діло рабам Твоїм, а величність Твоя їхнім синам, і хай буде над нами благовоління Господа, Бога нашого, і діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди його!

Живущий под кровом Всевышнего

в тени Всемогущего покоится.

Скажу о Господе: «Он – мое прибежище и крепость моя,

Бог мой, на Которого уповаю».

Он избавит тебя от сети ловца

Он укроет тебя Своими перьями,

и под Его крыльями ты найдешь прибежище.

Его истина будет тебе щитом и броней.

Не убоишься ни ужасов в ночи,

ни заразы, опустошающей в полдень.

и десять тысяч справа от тебя,

Только глазами своими будешь смотреть

и увидишь возмездие нечестивым.

Потому что ты избрал Господа –

прибежище мое – своей обителью,

и язва не приблизится к твоему жилищу.

Ведь Он Своим ангелам повелит о тебе – охранять тебя

Они понесут тебя на руках,

чтобы ноги твои не ударились о камень.

На льва и на змею наступишь,

растопчешь молодого льва и дракона.

Господь говорит: «Сохраню его, потому что он любит Меня,

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.

Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым.

Ибо ты сказал: «Господь — упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона.

Читайте так же:  Новая молитва Отче наш

«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое».

Молитва 90 Псалом «Живый в помощи» творит чудеса. Если верующий произносит эти слова, то даже в самые трудные минуты Господь подсказывает, что необходимо делать дальше. Данный священный текст может исцелять больных людей, оберегать от несчастий, быть лучшей и сильной защитой (как и молитва матери).

Произносить молитву нужно в храме перед Ликом Христа или дома перед иконостасом. Молитвенник обязательно должен быть крещен в православии и носить на теле крест.

Живы̀й в по̀мощи Вы̀шняго, в кро̀ве Бо̀га Небѐснаго водворѝтся.
Речѐт Го̀сподеви: Засту̀пник мой есѝ и Прибѐжище моѐ, Бог мой, и упова̀ю на Него̀.

Яко Той изба̀вит тя от сѐти ло̀вчи, и от словесѐ мятѐжна, плещма ̀ Своѝма осенѝт тя, и под крилѐ Его надѐешися: ору̀жием обы̀дет тя ѝстина Его.
Не убоѝшися от стра̀ха нощна̀го, от стрелы̀ летя̀щия во дни, от вѐщи во тме преходя̀щия, от сря̀ща, и бѐса полу̀деннаго.

Падѐт от страны̀ твоея̀ ты̀сяща, и тма одесну̀ю тебѐ, к тебѐ же не приблѝжится, оба̀че очѝма твоѝма смо̀триши, и воздая̀ние грѐшников у̀зриши.

Яко Ты Го̀споди, упова̀ние моѐ, Вы̀шняго положѝл есѝ прибѐжище твоѐ.
Не приѝдет к тебѐ зло, и ра̀на не приблѝжится телесѝ твоему̀, я̀ко Ангелом Своѝм заповѐсть о тебѐ, сохранѝти тя во всех путѐх твоѝх.

На рука̀х во̀змут тя, да не когда̀ преткнѐши о ка̀мень но̀гу твою̀, на а̀спида и василѝска насту̀пиши, и поперѐши льва и змѝя.

Видео (кликните для воспроизведения).

Яко на Мя упова̀, и изба̀влю ѝ: покры̀ю ѝ, я̀ко позна̀ ѝмя Моѐ.
Воззовѐт ко Мне, и услы̀шу его: с ним есмь в ско̀рби, изму̀ его и просла̀влю его, долгото̀ю дней испо̀лню его, и явлю̀ ему спасѐние Моѐ.

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,
говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!».

Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его.

Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.

Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым.

Ибо ты сказал: «Господь — упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему;

ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона.
«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое.

Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое».

Главное при чтении молитвы Псалом 90 (впрочем, как и чтении любой молитвы) – это правильно произносить слова и не торопиться. Интонация должна быть спокойной, а голос — не раздраженным и ровным.

Можно преклонить колени, если текст читается в присутствии больного человека. В этом случае, будет хорошо, если читающий человек положит во время читки свои руки на то место, которое болит.

При прочтении молитвы 90 Псалом еще нужно:

 • взять в руки Святой образ Иисуса Христа;
 • произнести молитву 3 раза;
 • при прочтении молитвы «Живый в помощи» первый раз выдержать небольшую паузу, перекреститься 3 раза и после этого приступать ко второму прочтению.

Если соблюдать это правило, то действие молитвы к Господу Богу не заставит себя ждать. Так же, читая священный текст, обязательно стоит надеть нательный крестик – это максимально притягивает внимание Господа к верующему.

Священники утверждают, что стоит верить в то, что произносит человек, так как без веры в молитву ничего не случится. С другой же стороны, полагаться лишь на молитву не стоит, это лишь текст, смысл которого невозможно потрогать.

Прочитав Псалом 90, необходимо спокойно подумать о том, как справиться с ситуацией, взвесить все варианты решений.

Найчастіше його промовляють, коли загрожує небезпека.

У західному обряді це псалом, зазвичай, читають під час вечірньої служби, а також у першу неділю Великого посту. Натомість, у східному – 90-ий псалом читають під час богослужіння 6-го часу, на Великому повечір”ї, а також, під час панихид.

Псалтир – неймовірна книга Святого Писання. Це одна з найдревніших збірок молитов. Словами псалмів молилися праведники та святі угодники Божі. Фрагменти цієї книги цитував під час проповідей Сам Спаситель. Надзвичайну силу допомоги Божої під час читання псалмів міг пізнати на собі кожен, хто з вірою відкриває цю натхненну книгу.

Святий Афанасій Великий писав про це так: «Нехай кожен, хто промовляє псалми, має велику певність у тому, щоб Бог скоро чує тих, хто просить його словами псалма. Той, хто в скорботі – побачить у псалмах велику втіху. Той, хто терпить випробовування чи гоніння – співаючи псалми виявить свою мудрість та перебуватиме під покровом Господнім так, як перебував під ним той, хто його написав. Той хто молиться змусить утікати диявола та відкине демонів його. Якщо ж хто грішив, то читаючи псалми опам’ятається та перестане грішити. А якщо ж хто і не грішив, то відчує радість співчуття з Давидом, і співаючи псалми, перемагає в духовній боротьбі та вовік не захитається в істині, але викриє всіх облесників та тих, хто прагне нас спокусити. Чув я від мужів мудрих, що в древності в ізраїльтян лише читанням Писання виганяли демонів та викривали спокуси та підступи диявольські, які чинили вони людям».

Читайте так же:  Молитвы по усопшим исламдаг

Складно, непотрібно та й шкідливо робити різницю на «більш важливі псалми» та «менш важливі». Чи тим більше – придумувати кожному з низ особливу спеціалізацію. Тим не менше, християнська свідомість за багато віків переконалася, що читання псалмів – неймовірна допомога віруючому в боротьбі зі спокусами духовного та плотського життя.

Один із найбільш відомих псалмів Давида поміщений у книзі під номером 90. (У масоретській редакції – 91-ий) Як вважають дослідники, його було написано в подяку Богу за визволення від трьохденної морової язви, під час якої загинула велика кількість людей. Однак, в оригіналі цей псалом особливого заголовку про це немає. Грецький оригінал Псалтиря зауважує і автора, і тему псалма – Хвалебна пісня Давида. Єврейська традиція навпаки – приписує його авторство пророку Мойсею, пояснюючи це тим, що 90-ий псалом є змістовним продовженням попереднього – 89-го псалма, авторство якого є безсумнівним.

Псалом 90-ий у перекладі Святійшого Патріарха Філарета

1 Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. 2 Каже він до Господа: «Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на Тебе». 3 Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної. 4 Плечима Своїми Він захистить тебе, і під тінню крил Його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. 5 Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень. 6 Ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівдні. 7 Впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. 8 Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. 9 Бо ти сказав: «Господь — надія моя», і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. 10 Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. 11 Бо Він ангелам Своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. 12 На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь.13 На гаспида й василиска ти наступатимеш і потопчеш лева й змія. 14 Бо каже Господь: «За те, що він поклав надію на Мене, Я визволю його і захищу його, бо він знає ім’я Моє. 15 Буде кликати Мене, Я почую його; буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. 16 Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння Моє».

Цей псалом побудований в формі діалогу, звернення наставника до учня чи сина. У ньому той висловлює абсолютну впевненість у безпеці людини, яка надіється на Бога та має з ним особисте та близьке спілкування. Закінчується він словами самого Бога, який підтверджує все те, про що було написано в попередніх віршах псалма. «Тлумачний Типікон» також зауважує, що 90-ий псалом «зображає в формі напоумлення всю користь повної надії на Бога».

90-ий псалом є своєрідним духовним гімном, який прославляє Бога-Заступника всіх, хто з вірою звертається до Нього. Його читають у складних випадках свого життя, при спокусах, страху, відчаю. Прикметно, що шанування цього псалма серед віруючих і невіруючих настільки велике, що іноді воно може мати збочені, викривлені форми. Так, зокрема, в Російській Церкві вшановуючи цей духовний твір дуже часто доходять до ідолопоклонства, поклоняючись не духу та змісту твору, але самим його літерам. Відомо, що нині широко виробляються та продаються стрічки та пояси, на яких вибито чи написано слова цього псалма. Такі псеводоцерковні вироби начебто мають здатність захищати людину від усіх бід та негараздів. Насправді, це суперечить християнському світогляду. Псалом – це молитва та підношення нашого духу до Бога. Якщо псалма немає в серці, то й на поясі він не допоможе. «Нехай буде псалом безперестанно на устах твоїх, бо ім’я Боже проганяє бісів. Де псалом, там і Бог» – пише святий Єфрем.

Дуже добре православному християнину вивчити цей псалом напам’ять та молитися ним у складні моменти свого життя. За сумною іронією, саме 90-ий псалом цитував диявол Ісусу Христу, сперечаючись із Ним у пустелі. Шкода, що навіть диявол добре пам’ятає його, але люди, які називають себе християнами, не можуть потрудитися та вивчити його для своєї ж духовної та тілесної користі.

Євген Заплетнюк, священник, місіонер, публіцист

Читайте також: МОЛИТВА ХВОРОЇ ЛЮДИНИ

Слушать онлайн или читать текст молитвы Псалом 90 на русском языке. Молитва Псалом 90 — очень сильная молитва от попадания под дурное влияние самого разного проявления!

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходяшия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое.

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: «Господь — упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое

Псалмы считаются очень сильными молитвами, так как, представляют собой словосложения людей (стоящих в первом ряду), поверивших Богу, последовавших за Ним, просвещенных Святым Духом. Они как Ангелы Божии среди язычников, которых избрал Сам Бог. Через них Он явил Свое Величие и Славу народу жестокому и упрямому во зле, то есть, евреям.
Читайте так же:  Ганди о молитве читать

Мощь псалма 90 или «Живый в помощи Вышняго» заключается не только в словах, но зависит от веры, обращающегося к Могущему Все. Смысл текста можно свести к следующему: кто доверяет, надеется, уповает на Бога, тот получает просимое, всегда имеет Его защиту. Возлюбивший Имя Господне – будет долголетен и прославлен. И автор перечисляет виды помощи, получаемые верующим.

Самые часто употребляемые и любимые псалмы, это – 50 (покаянный) и 90 (хвалебный и защищающий от всех бед). Последний входит в чтение 6 часа, упоминается на погребении и панихидах. Православные давно убедились, что «Живый в помощи» помогает в самых опасных ситуациях. Известно: на войне нет неверующих, ибо смерть стоит за спиной, поэтому текст молитвы:

  либо учили наизусть; либо зашивали в гимнастерку; либо носили с собой и регулярно читали, прося защиты у Бога.

И получали ее. Есть много историй, когда по словам молитвы, освобождались из лап «костлявой старухи». Нередко люди носили ленточку (поясок) с текстом 90 Песни, веря, что имеют защиту (бес не приблизится), как от креста Господня (особенно, когда крестик носить запрещали).

Чтение этого псалма обязательно входит в Правило (состоящее из 3 – 4 молитв), читаемое в самых тяжелых ситуациях, когда вся надежда возлагается на Бога. Например, в любых трудностях постоянно произносят, пока положение не выправится, такие молитвы:

Примечание: Псалом 50/26 читают, когда грозит смертельная опасность. Например, бомбят населенный пункт, враг приближается к жилью, за человека, находящегося в горячей точке. Или за попавших в тюрьму, на чужбину (плен), чтобы над ними не издевались, и не глумились жестокие люди.

Эта молитва универсальная, поэтому читается верующими в любой затруднительной ситуации. Если ознакомиться не просто с переводом текста на русский язык, а с толкованием, станет понятно: всегда и везде человек находится под покровительством Божиим. Это значит, что ничего страшного не случится с тем, кто регулярно обращается к защите Небесных Сил. Когда прибегают к «Живый в помощи»:
  При любых угрозах со стороны злых людей. Если преследуют страхи, кошмарные сны, наведена порча, сглаз, проклятие. Пс. 90, вместе с молитвой «Да воскреснет Бог», оградит от всякой нечисти. Когда одолевает лень или иные страсти, мешающие в делах. Чтобы не попасть под дурное влияние (наркоманов, алкоголиков, распутников и пр.). От нападения врагов, при защите жилья от разорения, от издевательств. Если грозит смерть (при отравлении, эпидемии, от неизвестных причин, при гнойных воспалениях, от радиации) и мн. др.

Примечание: Лучше всего выучить молитву наизусть. Причем, узнав ее смысл, легче запомнить и читать на старославянском. Поверьте, вы полюбите эти слова. Они льются, как песня: сами рождаются и восстанавливаются в уме. Утверждаю это из собственного опыта: современный перевод, какой-то корявый. Традиционный – сам с языка просится, и когда необходимо, легко читается по памяти.

Издавна каждый верующий знал, что при любых ситуациях он может обратиться к Богу. Обращением к нему были Псалмы. Они до сих пор считаются сильнейшими молитвами. Самым употребляемым является хвалебный Псалом 90. Также он несет и другое название «Живые в помощи Вышняго». Многие верующие убедились на собственном опыте, что молитва может помочь в опасных ситуациях.

Псалмы входят в состав сборника Псалтырь, который является частью Ветхого Завета Библии.

Самым употребляемым вариантом является старославянский.

Хвала песни Давидовы, не надписан у еврей
1 Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся.
2 Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́.
3 Яко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна,
4 плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его.
5 Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни,
6 от ве́щи во тме преходя́шия, от сря́ща, и бе́са полу́деннаго.
7 Паде́т от страны́ Твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю Тебе́, к Тебе́ же не прибли́жится,
8 оба́че очи́ма Твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши.
9 Яко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище Твое́.
10 Не прии́дет к Тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ Твоему́,
11 я́ко Ангелом Свои́м запове́сть о Тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х.
12 На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́,
13 на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я.
14 Яко на Мя упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́.
15 Воззове́т ко Мне, и услы́шу его: с ним есмь в ско́рби, изму́ его, и просла́влю его,
16 долгото́ю дний испо́лню его, и явлю́ ему спасе́ние Мое́.

Существует современный перевод текста на русском языке Псалом 90.

Хвалебная песнь Давида. Не надписан у евреев.
1 Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,
2 говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»
3 Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы,
4 за плечами Своими сокроет тебя, и под крыльями Его будешь надеяться, – как оружие окружит тебя истина Его.
5 Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем,
6 язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.
7 Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится:
8 только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым.
9 Ибо ты сказал: «Господь — упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим;
10 не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему;
11 ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих:
12 на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею;
13 на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона.
14 «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое.
15 Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его,
16 долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое».

Во многих источниках еврейский вариант молитвы Псалом 90 не имеет заголовка. Но в «Переводе семидесяти толковников» он есть, и переводится как «Хвалебная песнь Давида». Это название вошло в переводы на другие языки. Написан он пророком Давидом. Главная идея текста молитвы Псалом 90 в том, что Господь – защитник каждого истинного в него верующего. Данная хвалебная песнь отличается от остальных горячей верой, живостью языка и возвышенностью мысли.

Читайте так же:  О молитве ганди

Хвалебная песнь универсальна. Верующие читают ее при любых затруднительных сложных ситуациях. Прибегают к помощи молитвы в таких случаях:

 • Опасность со стороны завистников и злых людей;
 • Если есть вероятность сглаза, порчи, недоброго слова;
 • Чтобы оградить себя и своих близких от любой нечисти;
 • Если есть страхи и опасность попасть под дурное влияние;
 • Защита семьи и дома от внешних неблагоприятных факторов;
 • При угрозе жизни и здоровья.

Стихи 1-2. Защиту можно найти у Всевышнего. «Живущий под кровом Всевышнего» можно всегда рассчитывать на защиту Господа. Кров – это место, где любой путешественник найдет пристанище.

Стихи 3-8. Злые враги могут создавать любую опасность, избавление от них может дать Бог. В истине Божьей можно найти защиту. В 4 песне Господь сравнивается с птицей, которая защищает птенцов своим крылом. В стихе 5 описывают опасности, которые в земном мире могут происходить с каждым. Но только истинная вера может помочь.

Стихи 9-16. С 10 стиха мы встречаем обещания безопасности верующему и его дому. Господь велит охранять праведников своим Ангелам. Кто действительно горячо верит в Господа, тот получит защиту от бедствий, опасностей, болезней, нечисти и недугов. Бог услышит и праведника вознаградят за верность и веру.

Молитву Псалом 90 на русском языке лучше читать наизусть, чтобы при любой опасности воспользоваться своим знанием. Еще с древних времен многие отправлялись на войну, зная текст этой песни. Именно в такое нелегкое время смерть стоит за спиной, и только Ангелы и Господь может помочь. Поэтому праведники:

 • Учили наизусть тексты молитв;
 • Вшивали пояса с Псалмом 90 в одежду;
 • Носили с собой и зачитывали ежедневно.

На данный момент чтение Псалма 90 нисколько не изменилось.

В Православии читают молитву Псалом 90 во время богослужения 6 часа. Перед литургией его зачитывают последним из шести.

В Католической церкви Псалом 90 читают в первое воскресенье Великого поста и при вечерней службе.

В иудаизме песнь зачитывается в похоронных обрядах 7 раз, а также в субботы на утренних молитвах.

Хто живе в помочі Всевишнього, поселиться в покрові Бога небесного. Скаже Господеві: Ти — мій помічник і моє пристановище, мій Бог, я надіятимуся на Нього, бо Він мене визволить з засідки ловців і від тривожного слова. Своїми плечима тебе отінить, і надіятимешся під Його крилами. Його правда щитом тебе окружить. Не злякаєшся нічного страху, стріли, що летить в дні, діла, що проходить в ночі, припадку і полуденного демона. З твого боку впаде тисяча і десять тисяч — по твоїй правиці, а до тебе не приблизиться. Лише твоїми очима впізнаєш і побачиш віддачу грішників. Бо Ти, Господи, — моя надія. Всевишнього поставив твоїм пристановищем. До тебе не прийде зло, і бичування не наближиться до твого поселення, бо Своїм ангелам заповість про тебе, щоб тебе оберегти на усіх твоїх дорогах. На руках тебе понесуть, щоб часом ти не ударився об камінь твоєю ногою. На аспіда і васіліска наступиш і потопчеш льва і змія. Бо він на Мене поклав надію і Я його визволю. Покрию його, бо він пізнав Моє ім’я. Закличе до Мене, і Я його вислухаю, Я з ним в журбі і його визволю і прославлю. Я наповню його довтотривалістю днів і покажу йому Моє спасіння.

Слухайте 90 псалом (псалом 90 онлайн: аудіо українською)

(готуємо до публікацїі аудіоверсію псалма. Очікуйте, будь ласка, невдовзі)

Псалом 90, за ствердженням дослідників, був написаний царем і пророком Давидом з нагоди позбавлення від триденної моровиці. У давніх євреїв він не був надписаний. У грецькому Псалтирі він має назву, яка вказує, як на автора, так і на характер цього псалма, — Похвальна пісня Давида.

Головна тема 90 псалма: Бог є Заступник і надійний Прихисток для всіх, хто твердо вірить і надіється на Нього. Цю священну пісню відрізняє височина думки, гаряча віра, живі почуття, яскравість образів і поетичність мови. На відміну від інших псалмів, він має складну побудову.

Слухати онлайн або читати текст молитви Псалом 90 російською мовою. Молитва Псалом 90 — дуже сильна молитва від попадання під поганий вплив самого різного прояву!

Живий у допомозі Вышняго, в даху Бога Нєбєснаго прийде. Каже Господеви: Заступник мій єси і Притулок моє, Бог мій, і надіюся на Нього. Яко Тієї позбавить тя від мережі ловчи, і від словесе мятежна, плещма Своима осінить тебе, і під криле Його надеешися: зброєю обыдет тя істина Його. Не убоишися від страху нощнаго, від стріли летящия у дні, від речі у тме преходяшия, від сряща, і біса полуденнаго. Впаде від країни твоєї тысяща, і тма одесную тебе, до тебе ж не приближится, обаче очима твоима смотриши, і відплата грішників узриши. Яко Ти, Господи, надія моя, Вышняго поклав єси притулок твоє. Не прийде до тебе зло, і рана не приближится телеси твоєму, яко Ангелом Своїм заповесть про тебе, сохранити тя в усіх путех твоїх. На руках возмут тя, та не коли преткнеши об камінь ногу твою, на гаспида і василіска наступиши, і попереши льва і змія. Яко на Мя вповає, і визволю і: покрыю і, яко позна Моє ім’я. Покличе Мене, і почую його: з ним єсмь у скорботі, ізму його, і прославлю його, долготою днів виконаю його, і явлю йому спасіння Моє.

Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, каже до Господа: «охороно моя та захист мій, Бог мій, я надіюсь на нього!» Він позбавить тебе від сітки птахолова, з моровиці згубної, пір’ям Своїми осінить тебе, і під крильми Його будеш безпечний; щит і огородження — істина Його. Не бійся жахів в ночі, стріли, що летить удень, виразки, ходить у темряві, зарази, спустошливої опівдні. Впадуть біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться: тільки будеш дивитися очима твоїми і бачити заплату безбожним. Бо ти сказав: «Господь — надія моя»; Всевишнього ти обрав притулком твоїм; не трапиться тобі зло, і виразка не наблизиться до оселі твоєї; бо Ангелам Своїм накаже про тебе — охороняти тебе на всіх дорогах твоїх: на руках понесуть тебе, щоб не вдарив об камінь ногою твоєю; на гаспида і василіска наступиш; топтати будеш лева і дракона. «За те, що він полюбив Мене, визволю його; захищу його, бо він пізнав Моє ім’я. Покличе Мене, і почую його; з ним Я в скорботі; визволю його і прославлю його, долготою днів насыщу його, і явлю йому спасіння Моє

Псалми вважаються дуже сильними молитвами, так як, являють собою словосложения людей (стоять у першому ряду), які повірили Богові, що послідували за Ним, освічених Святим Духом. Вони як Ангели Божі серед язичників, яких обрав Сам Бог. Через них Він явив Свою Велич і Славу народу жорстокого й упертому у злі, тобто євреїв.
Читайте так же:  Пресс упражнение молитва

Потужність псалма 90 або «Живий у допомозі Вышняго» полягає не тільки в словах, але залежить від віри, звертається до того, хто міг Все. Сенс тексту, можна звести до наступного: хто довіряє, сподівається, уповає на Бога, той отримує бажане, завжди має Його захист. Возлюбивший Ім’я Господнє буде долголетен і прославлений. І автор перелічує види допомоги, одержувані віруючим.

Самі часто вживані та улюблені псалми, це – 50 (покаянний) і 90 (хвалебний і захищає від усіх бід). Останній входить до читання 6 години, згадується на поховання та панахидах. Православні давно переконалися, що «Живий в помощі» допомагає в найнебезпечніших ситуаціях. Відомо: на війні немає невіруючих, бо смерть стоїть за спиною, тому текст молитви:

  або вчили напам’ять; або зашивали в гімнастерку; носили з собою і регулярно читали, просячи захисту у Бога.

І отримували її. Є багато історій, коли за словами молитви, звільнялися з лап «кістлявої баби». Нерідко люди носили стрічку (пасок) з текстом 90 Пісні, вірячи, що мають захист (біс не наблизиться), як від хреста Господнього (особливо, коли носити хрестик забороняли).

Читання цього псалма обов’язково входить в Правило (складається з 3 – 4 молитов), яке читається в найважчих ситуаціях, коли вся надія покладається на Бога. Наприклад, в будь-яких труднощах постійно виголошують, поки ситуація не виправиться, такі молитви:

  Отче наш; Псалом 90; Псалом 50/26; Нехай воскресне Бог; Чесніша Херувим.

Примітка: Псалом 50/26 читають, коли загрожує смертельна небезпека. Наприклад, бомблять населений пункт, ворог наближається до житла, через людину, що знаходиться в гарячій точці. Або за що потрапили у в’язницю, на чужину (полон), щоб над ними не знущалися, і не глумилися жорстокі люди.

Ця молитва універсальна, тому читається віруючими в будь-якій скрутній ситуації. Якщо ознайомитися не просто з перекладом тексту на російську мову, а з тлумаченням, стане зрозуміло: завжди і скрізь людина перебуває під захистом Божим. Це означає, що нічого страшного не станеться з тим, хто регулярно звертається до захисту Небесних Сил. Коли вдаються до «Живий в помощі»:

  При будь-яких погрози з боку злих людей. Якщо переслідують страхи, кошмарні сни, наведено порчу, пристріт, прокляття. Пс. 90, разом з молитвою «Да воскреснеть Бог», захистить від усякої нечисті. Коли долає лінь або інші пристрасті, що заважають у справах. Щоб не потрапити під поганий вплив (наркоманів, алкоголіків, розпусників тощо). Від нападу ворогів, при захисті житла від руйнування, від знущань. Якщо загрожує смерть (при отруєння, епідемії, від невідомих причин, при гнійних запаленнях, від радіації) і мн. ін.
Видео (кликните для воспроизведения).

Примітка: Найкраще вивчити молитву напам’ять. Причому, дізнавшись її сенс, легше запам’ятати і читати старослов’янською. Повірте, ви полюбите ці слова. Вони ллються, як пісня: самі народжуються і відновлюються в розумі. Стверджую це з власного досвіду: сучасний переклад, якийсь кострубатий. Традиційний – сам з мови проситься, і коли необхідно, легко читається по пам’яті.

Молитва псалом 90 текст українською
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here