Во славу Господа молитвы

Предлагаем ознакомиться: Во славу Господа молитвы с точным и подробным описанием.

Священник: Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Сла́ва Тебе́, Бо́же.

(заглавия молитв не читаются):

Благодарю́ Тя, Го́споди, Бо́же мой, я́ко не отри́нул мя еси́ гре́шнаго, но о́бщника мя бы́ти святы́нь Твои́х сподо́бил еси́. Благодарю́ Тя, я́ко мене́ недосто́йнаго причасти́тися Пречи́стых Твои́х и Небе́сных Даро́в сподо́бил еси́. Но Влады́ко Человеколю́бче, нас ра́ди уме́рый же и воскресы́й, и дарова́вый нам стра́шная сия́ и животворя́щая Та́инства во благодея́ние и освяще́ние душ и теле́с на́ших, да́ждь бы́ти сим и мне во исцеле́ние души́ же и те́ла, во отгна́ние вся́каго сопроти́внаго, в просвеще́ние о́чию се́рдца моего́, в мир душе́вных мои́х сил, в ве́ру непосты́дну, в любо́вь нелицеме́рну, во исполне́ние прему́дрости, в соблюде́ние за́поведей Твои́х, в приложе́ние Боже́ственныя Твоея́ благода́ти и Твоего́ Ца́рствия присвое́ние; да во святы́ни Твое́й те́ми сохраня́емь, Твою́ благода́ть помина́ю всегда́, и не ктому́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю; и та́ко сего́ жития́ изше́д о наде́жди живота́ ве́чнаго, в присносу́щный дости́гну поко́й, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и безконе́чная сла́дость, зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинное жела́ние, и неизрече́нное весе́лие лю́бящих Тя, Христе́ Бо́же наш, и Тя пое́т вся́ тварь во ве́ки. Ами́нь.

Влады́ко Христе́ Бо́же, Царю́ веко́в, и Соде́телю всех, благодарю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х, и о причаще́нии пречи́стых и животворя́щих Твои́х Та́инств. Молю́ у́бо Тя, Бла́же и Человеколю́бче: сохра́ни мя под кро́вом Твои́м, и в се́ни крилу́ Твое́ю; и да́руй ми чи́стою со́вестию, да́же до после́дняго моего́ издыха́ния, досто́йно причаща́тися святы́нь Твои́х, во оставле́ние грехо́в, и в жизнь ве́чную. Ты бо еси́ хлеб живо́тный, исто́чник святы́ни, Пода́тель благи́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Да́вый пи́щу мне плоть Твою́ во́лею, огнь сый и опаля́яй недосто́йныя, да не опали́ши мене́, Соде́телю мой; па́че же пройди́ во у́ды мо́я, во вся́ соста́вы, во утро́бу, в се́рдце. Попали́ те́рние всех мои́х прегреше́ний. Ду́шу очи́сти, освяти́ помышле́ния. Соста́вы утверди́ с костьми́ вку́пе. Чувств просвети́ просту́ю пятери́цу. Всего́ мя спригвозди́ стра́ху Твоему́. При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго де́ла и сло́ва душетле́ннаго. Очи́сти и омы́й, и украси́ мя; удобри́, вразуми́, и просвети́ мя. Покажи́ мя Твое́ селе́ние еди́наго Ду́ха, и не ктому́ селе́ние греха́. Да я́ко Твоего́ до́му, вхо́дом причаще́ния, я́ко огня́ мене́ бежи́т всяк злоде́й, вся́ка страсть. Моли́твенники Тебе́ приношу́ вся́ святы́я, чинонача́лия же безпло́тных, Предте́чу Твоего́, прему́дрыя Апостолы, к сим же Твою́ нескве́рную чи́стую Ма́терь, и́хже мольбы́ Благоутро́бне приими́, Христе́ мой, и сы́ном све́та соде́лай Твоего́ служи́теля. Ты бо еси́ освяще́ние и Еди́ный на́ших, Бла́же, душ и све́тлость; и Тебе́ лепоподо́бно, я́ко Бо́гу и Влады́це, сла́ву вси́ возсыла́ем на всяк день.

Те́ло Твое́ Свято́е, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, да бу́дет ми в живо́т ве́чный, и Кровь Твоя́ Честна́я во оставле́ние грехо́в: бу́ди же ми благодаре́ние сие́ в ра́дость, здра́вие и весе́лие; в стра́шное же и второ́е прише́ствие Твое́ сподо́би мя гре́шнаго ста́ти одесну́ю сла́вы Твоея́, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех святы́х.

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́, благодарю́ Тя, я́ко сподо́била мя еси́ недосто́йнаго, прича́стника бы́ти Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Сы́на Твоего́. Но ро́ждшая и́стинный Свет, просвети́ мо́я у́мныя о́чи се́рдца; Я́же Исто́чник безсме́ртия ро́ждшая, оживотвори́ мя умерщвле́ннаго грехо́м; Я́же ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, поми́луй мя, и да́ждь ми умиле́ние и сокруше́ние в се́рдце мое́м, и смире́ние в мы́слех мои́х, и воззва́ние в плене́ниих помышле́ний мои́х; и сподо́би мя до после́дняго издыха́ния, неосужде́нно приима́ти пречи́стых Та́ин освяще́ние, во исцеле́ние ду́ши же и те́ла. И пода́ждь ми сле́зы покая́ния и испове́дания, во е́же пе́ти и сла́вити Тя во вся́ дни живота́ моего́, я́ко благослове́нна и препросла́вленна еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х, Изра́иля.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Священник: Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков.

Чтец: Аминь.

Если Литургия Иоанна Златоустого (совершается в течение всего года, когда не положено совершать двух остальных Литургий), читаем:

Если Литургия Василия Великого (день памяти Василия Великого 14 января; навечерия Рождества Христова (7 января) и Крещения (19 января) или в самый день этих праздников, если их навечерия выпадают на субботу или воскресенье; 1, 2, 3, 4 и 5-е воскресенье Великого поста; Великий четверг и Великая суббота), читаем:

Если совершается Литургия Григория Двоеслова (среды и пятницы Великого поста, четверг 5-й седмицы Великого поста, первые три дня Страстной седмицы; праздник 1-го и 2-го обретения главы Иоанна Предтечи (9 марта) и память 40 мучеников Севастийских (22 марта), случившиеся в постные дни, т.е. в дни с понедельника по пятницу в период Святой Четыредесятницы; понедельник, вторник и среда Страстной седмицы; храмовый праздник и в праздник чтимого святого (кроме праздника Благовещения), случившиеся в указанный период), читаем:

Тропарь св. Иоанну Златоустому, глас 8-й:

Читайте так же:  Молитвы от сглаза на татарском языке

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́, возсия́вши благода́ть, вселе́нную просвети́: не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́, высоту́ нам смиренному́дрия показа́, но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте, моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, и твои́ми устна́ма вся́ учи́ши покланя́тися в Тро́ице единому Бо́гу, Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне, досто́йно хва́лим тя: еси́ бо наста́вник, я́ко боже́ственная явля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь Василию Великому, глас 1-й:

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́, я́ко прие́мшую сло́во твое́, и́мже боголе́пно научи́л еси́, естество́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́, ца́рское свяще́ние, о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое́ Це́ркве, подая́ всем некрадо́мое госпо́дство челове́ком, запечатле́я твои́ми веле́ньми, небоявле́нне Васи́лие преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь святому Григорию Двоеслову, глас 4-й:

И́же от Бо́га свы́ше боже́ственную благода́ть восприе́м, сла́вне Григо́рие, и Того́ си́лою укрепля́емь, ева́нгельски ше́ствовати изво́лил еси́, отону́дуже у Христа́ возме́здие трудо́в прия́л еси́ всеблаже́нне: Его́же моли́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3-й:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Подобонача́льник показа́лся еси́ Нача́льника па́стырем Христа́, и́ноков чреды́, о́тче Григо́рие, ко огра́де небе́сней наставля́я, и отту́ду научи́л еси́ ста́до Христо́во за́поведем Его́: ны́не же с ни́ми ра́дуешися, и лику́еши в небе́сных кро́вех.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти: ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. Именем Господним благослови Отче.

Священник: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Чтец: Аминь.

В некоторых храмах чтец также прибавляет: Господи помилуй (трижды).

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 44 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Часто мы можем слышать молитвы Господу Иисусу Христу. Его считают Спасителем человечества и единородным Сыном Божьим. Он был послан в наш мир благодаря благосклонности своего Бога Отца. Христос пришел и стал человеком для того, чтобы спасти грешных людей. Именно Ему была предоставлена миссия напутствия рода человеческого на путь истинный.

Его примеры и слова помогали распознать основы праведной жизни и веры, что в последствии привело бы их к бессмертной и блаженной жизни, а также обрести право носить звание детей Божьих.

Для того, чтобы искупить наши грехи, Ему пришлось быть казненным на кресте и умереть за это, а для победы над смертью – воскреснуть на третий день. Только после этого он вознесся на небо к Своему Отцу, где и пребывает как Бого-человек.

Иисус Христос считается основателем Царства Божия, которое именуют Церковью. Именно там многие верующие могут обрести духовный покой, спастись от различных напастей, а также укрепить свою веру. Многие верующие считают, что перед концом мира Христос вновь спустится на землю для того, чтобы провести суд над живыми и мертвыми. По предсказания после этого наступит рай, Царство Его Славы, где вечной радостью будут озарены все спасенные.

Вся Его просветительская деятельность и жизнь была направлена на то, чтобы взрастить в человеческой жизни новые духовные принципы и догмы. В них Он закладывал такие понятия как:

  • святость,
  • любовь к ближним и Господу,
  • чиста вера,
  • стремление к нравственному совершенствованию.

Также Им были привнесены определенные заповеди в жизнь людей, следуя которым можно добиться благодати Божьей. Он обращался к людям с прошениями о том, чтобы мы строили свою жизнь и религиозное мировоззрение, опираясь на эти основы.

Как показывает история христианства, то не всем народам и людям удается достигнуть и следовать высоких духовных принципов Святого Писания. Для установления православной веры некоторым порой приходилось пожертвовать своей жизнью. Да и сама вера утверждалась, проходя тернистые пути своего становления.

Некоторые люди читали Евангелие, но без особого желания изменить свое сердце. Бывало и такое, что оно было отвергнуто, а то и вовсе подвергалось гонению. Но те, кто все-таки принял основы этого писания себе в душу, привнесли в свою жизнь такие гуманные понятия как:

Читайте так же:  Молитва правильная к Богу

Порой замена Евангельских принципов на иные может привести к страшнейшим разрушительным последствиям. Зная большое количество примеров из истории, христиане должны отчетливо понимать то, что лишь в учении Христа можно найти ключ к решению всех общественных и семейных проблем.

Так же заходите в нашу православную группу в телеграме https://t.me/molitvaikona

Если мы будем строить свою жизнь на заповедях Христа, то наша вера в Царство Господнее восторжествует. Именно для этого мы возносим к Нему наши молитвы. Количество их большое и каждая из них несет в себе определенное значение.

Так например, молитва Господу Богу Иисусу Христу считается самой важной молитвой, которую должен знать каждый. Это те слова, которые учат с самого детства для обращения к Богу. В ней заложено что-то сокровенное и личное. Она несет в себе характер особой беседы с Господом. Многие верующие отмечают, что после ее прочтения становится комфортнее и спокойнее, так как она несет в себе возвышенность и чистоту.

«Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Ибо Твое есть Царство и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа во веки. Аминь».

Полностью молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного» зачастую используется глубоко верующими православными людьми. А для частого повторения этих слов можно использовать и короткую форму молитвы:«Господи Иисусе Христе, помилуй мя».

Ее относят к непрестанной молитве. Также она не имеет определенного времени для произношения. Ее считают совершенной молитвой, так как она несет в себе основные истины нашего спасения. В ней заключены два основных аспекта христианской веры:

  • При нашем обращении, мы обращаем наши прошения к святости, любви и славе Господа
  • А вот в словах «помилуй мя» — мы признаем свою греховность и просим покаяния.

Покаянной молитвой принято называть слова, обращенные к Богу, человеком, который просит прощение своих грехов и осознает свою нужду в Спасителе. Сама по себе она не принесет Вам спасение.

Для этого должно быть искреннее раскаяние, потребность в спасении и понимание своей греховности. Покаянная молитва Господу Иисусу Христу не должна нести в себе каких-либо определенных «магических» слов. Самое главное – это чтобы она шла от чистого сердца. Если Вы чувствуете, что Вам необходимо покаяться, то можете воспользоваться вот такими словами:

«Боже, я знаю, что согрешил перед Тобой. Я понимаю, что заслуживаю нести последствия моего греха, но я верю в Иисуса Христа как моего Спасителя. Верю, что Его смерть и воскресение обеспечили мне прощение. Я доверяю Иисусу, и только Ему, как своему личному Господу и Спасителю. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты спасаешь и прощаешь меня! Аминь!»

Часто обращаются с молитвой Иисусу Христу о помощи. В жизни случаются различные ситуации, когда нам необходима помощь. И мы волей не волей обращаем свои слова к чему-то Высшему. Так вот есть определенна молитва к Господу о помощи.

«В руце Твоего превеликаго милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся тела и души моея движения. Вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день и час издыхания моего, преставление мое, упокоение души и тела моего. Ты же, о Премилосерде Боже, всего мира грехами непреодолеваемая Благосте, незлобиве, Господи, мене, паче всех человеков грешнейшаго, приими в руце защищения Твоего и избави от всякаго зла, очисти многое множество беззаконий моих, подаждь исправление злому и окаянному моему житию и от грядущих грехопадений лютых всегда восхищай мя, да ни в чемже когда прогневаю Твое человеколюбие, имже покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых человеков. Врагом видимым и невидимым запрети, руководствуя мя спасенным путем, доведи к Тебе, пристанищу моему и желаний моих краю. Даруй ми кончину христианску, непостыдну, мирну, от воздушных духов злобы соблюди, на Страшном Твоем Суде милостив рабу Твоему буди и причти мя одесную благословенным Твоим овцам, да с ними Тебе, Творца моего, славлю во веки. Аминь.»

Что может быть ценнее для родителей? Конечно же – это их дети. Часто говорят о том, что материнская молитва и с дна моря достанет. Именно она несет в себе невероятную силу и не остается не услышанной. Обращая ее к Господу, Вы просите о благословении и защите Вашего ребенка.

Так, есть несколько молитв Иисусу Христу за детей, вот некоторые из них.

Господи, Ты Един вся веси, все можеши и всем хощешь спастись и в разум Истины прийти. Вразуми детей моих (имена) познанием истины Твоея и воли Твоея Святыя и укрепи их ходити по заповедям Твоим и меня, грешную, помилуй.

Владыко Господи Вседержителю, буди милостив к детям моим, приведи их к вере и спасению, сохрани их под кровом Твоим, покрый их от всякого лукавого похотения, отжени от них всякого врага и супостата, отверзни им уши и очи сердечные, даруй умиление и смирение сердцам их.

Молитва отца и матери о детях

Многие говорят священнослужители, что порой не важны сами слова молитвы, а важно то, с какими помыслами Вы их проговариваете. Если слова идут от чистого сердца и с искренней верой, то они обязательно будут услышаны.

Читайте так же:  Дуа и молитвы

Видео (кликните для воспроизведения).

Существует великое множество благодарственных молитв Господу, но одна из них имеет столь чудесное и необычное свойство, что выделяется среди других. Эта молитва в отличие от других написана на классическом русском языке, человеком с не менее удивительной историей – митрополитом Трифоном сразу после Великой Октябрьской революции. Молитва «Слава Богу за все» считается самым сильным духовным обращение к Господу.

После многочисленных споров акафист признан РПЦ каноническим, хотя кое-где встречаются рекомендации не читать его на общецерковных сборах. Молитва сильно отличается от классических обращений к Создателю, написанных на старославянском языке. В ней нет поэтического ритма, традиционного обращения. И написан акафист простым и понятным языком: пылким, вдохновенным, благоговейным. Молитва «Слава Богу за все» недаром признана памятником церковной литературы.

Митрополит Трифон сумел вложить в текст молитвы столько любви и благодарности, что рекомендуют ее к прочтению в самые разные моменты жизни. Акафист рекомендуют читать в самые тяжелые моменты: уныния и отчаяния. Благодарность Создателю дает человеку силы, любовь к Господу открывает новые пути и дает ответы на самые важные вопросы. Этот акафист больше напоминает не молитву, а беседу с Создателем. Признано, что текст молитвы «Слава Богу за все», полный любви и восхищения милостью Божией, способен возвысить любого молящегося. Читать его необходимо искренне и от всего сердца.

Польза от прочтения текста акафиста превышает все ожидания: тем, кто умеет быть благодарным за малое, воздается втрое. Господа следует благодарить за все и всегда.

Считается, что акафист «Слава Богу за все» — самая сильная молитва в трудных и необычных обстоятельствах, даже когда у человека нет сил молиться.

Но особой силой обладает эта молитва по соглашению, т.е. когда люди договариваются в одно время благодарить Бога или призывать его в домашних молитвах или на общих собраниях. Это рекомендуют самые авторитетные священники. В душе людей от прочтения гимна, созданного в самые тяжелые для церкви времена, светлеет, зарождается тихий восторг. И те, кто хочет по-настоящему поблагодарить Господа, должны хоть раз обязательно прочитать молитву «Слава Богу за все!».

Нетленный Царю веков, содержащий в деснице Своей все пути жизни человеческой силою спасительного промысла Твоего, благодарим Тя за все ведомые и сокровенные благодеяния Твоя, за земную жизнь и за небесные радости Царства Твоего будущего. Простирай нам и впредь Твои милости, поющим: Слава Тебе, Боже, во веки.

Слабым беспомощным ребенком родился я в мир, но Твой Ангел простер светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славно щедрые дары Твоего Промысла явлены с первого дня и доныне. Благодарю и взываю со всеми, познавшими Тя:

Слава Тебе, призвавшему меня к жизни;

Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной.

Слава Тебе, раскрывшему предо мною небо и землю как вечную книгу мудрости;

Слава Твоей вечности среди мира временного.

Слава Тебе за тайные и явные милости Твои;

Слава Тебе за каждый вздох грусти моей.

Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости;

Господи, как хорошо гостить у Тебя: благоухающий ветер, горы, простертые в небо, воды, как беспредельные зеркала, отражающие золото лучей и легкость облаков. Вся природа таинственно шепчется, вся полна ласки, и птицы и звери носят печать Твоей любви. Благословенна мать-земля с ее скоротекущей красотой, пробуждающей тоску по вечной отчизне, где в нетленной красоте звучит: Аллилуйя!

Ты ввел меня в эту жизнь, как в чарующий рай. Мы увидели небо, как глубокую синюю чашу, в лазури которой звенят птицы, мы услышали умиротворяющий шум леса и Сладкозвучную музыку вод, мы ели благоуханные и сладкие плоды и душистый мед. Хорошо у Тебя на земле, радостно у Тебя в гостях.

Слава Тебе за праздник жизни;

Слава Тебе за благоухание ландышей и роз.

Слава Тебе за сладостное разнообразие ягод и плодов;

Слава Тебе за алмазное сияние утренней росы.

Слава Тебе за улыбку светлого пробуждения;

Слава Тебе за земную жизнь, предвестницу небесной.

Силою Духа Святого обоняет каждый цветок, тихое веяние аромата, нежность окраски, красота Великого в малом. Хвала и честь животворящему Богу, простирающему луга, как цветущий ковер, венчающему поля золотом колосьев и лазурью васильков, а души – радостью созерцания. Веселитесь и пойте Ему: Аллилуйя!

Как Ты прекрасен в торжестве весны, когда воскресает вся тварь и на тысячи ладов радостно взывает к Тебе: Ты источник жизни, Ты победитель смерти. При свете месяца и песне соловья стоят долины и леса в своих белоснежных подвенечных уборах. Вся земля – невеста Твоя, она ждет Нетленного Жениха. Если Ты траву так одеваешь, то как же нас преобразишь в будущий век воскресения, как просветятся наши тела, как засияют наши души!

Слава Тебе, изведшему из темноты земли разнообразные краски, вкус и аромат;

Слава Тебе за радушие и ласку всей природы.

Слава Тебе за то, что Ты окружил нас тысячами Твоих созданий;

Слава Тебе за глубину Твоего разума, отпечатленного во всем мире.

Слава Тебе, благоговейно целую следы Твоей незримой стопы;

Слава Тебе, зажегшему впереди яркий свет вечной жизни.

Слава Тебе за надежду бессмертной идеальной нетленной красоты;

Как Ты услаждаешь думающих о Тебе, как животворно святое Слово Твое, мягче елея и сладостнее сот беседа с Тобой. Окрыляет и живит молитва к Тебе; каким трепетом наполняется сердце и как величава и разумна становится тогда природа и вся жизнь! Где нет Тебя – там пустота. Где Ты – там богатство души, там живым потоком изливается песнь: Аллилуйя!

Когда на землю сходит закат, когда воцаряется покой ночного сна и тишина угасающего дня, я вижу Твой чертог под образом сияющих палат и облачных сеней зари. Огонь и пурпур, золото и лазурь пророчески говорят о неизреченной красоте Твоих селений, торжественно зовут: пойдем к Отцу!

Слава Тебе в тихий час вечера;

Слава Тебе, излившему миру великий покой.

Слава Тебе за прощальный луч заходящего солнца;

Слава Тебе за отдых благодатного сна.

Слава Тебе за Твою благость во мраке, когда далек весь мир;

Слава Тебе за умиленные молитвы растроганной души.

Слава Тебе за обещанное пробуждение к радости вечного невечернего дня; Слава Тебе, Боже, во веки.

Не страшны бури житейские тому, у кого в сердце сияет светильник Твоего огня. Кругом непогода и тьма, ужас и завывание ветра. А в душе у него тишина и свет: там Христос! И сердце поет: Аллилуйя!

Я вижу небо Твое, сияющее звездами. О, как Ты богат, сколько у Тебя света! Лучами далеких светил смотрит на меня вечность, я так мал и ничтожен, но со мною Господь, Его любящая десница всюду хранит меня.

Слава Тебе за непрестанные заботы обо мне;

Слава Тебе за промыслительные встречи с людьми.

Слава Тебе за любовь родных, за преданность друзей;

Слава Тебе за кротость животных, служащих мне.

Слава Тебе за светлые минуты моей жизни;

Слава Тебе за ясные радости сердца.

Слава Тебе за счастье жить, двигаться и созерцать;

Как Ты велик и близок в мощном движении грозы, как видна Твоя могучая рука в изгибах ослепительных молний, дивно величие Твое. Глас Господень над полями и в шуме лесов, глас Господень в рождестве громов и дождей, глас Господень над водами многими. Хвала Тебе в грохоте огнедышащих гор. Ты сотрясаешь землю, как одежду. Ты вздымаешь до неба волны морские. Хвала смиряющему человеческую гордыню, исторгающему покаянный вопль: Аллилуйя!

Как молния, когда осветит чертоги пира, то после нее жалкими кажутся огни светильников – так Ты внезапно блистал в душе моей во время самых сильных радостей жизни. И после молниеносного света Твоего какими бесцветными, темными, призрачными казались они. Душа гналась за Тобою.

Слава Тебе, край и предел высочайшей человеческой мечты!

Слава Тебе за нашу неутолимую жажду Богообщения.

Слава Тебе, вдохнувшему в нас неудовлетворенность земным;

Слава Тебе, облекшему нас тончайшими лучами Твоими.

Слава Тебе, сокрушившему власть духов тьмы, обрекшему на уничтожение всякое зло;

Слава Тебе за откровения Твои, за счастье чувствовать Тебя и жить с Тобою.

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 44 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Читайте так же:  Текст молитва живый в помощь

Основой спасения души каждого верующего христианина есть вера во Всевышнего. Сильная молитва Господу Богу творит настоящие чудеса в мире людей: она исцеляет, она помогает встать на правильный путь в жизни, помогает обрести счастье личное, оберегает от негативного влияния окружающих…

Истинная непоколебимая вера в Господа – творца всего живого на белом свете, еще ни одного православного верующего не подвела. Господь помогает всем: «Обратись и я тебя услышу!», — заповедовал Бог.

В современном обществе просматривается тенденция популяризации православной веры, церкви – храма Господнего и молитвы. Все больше молодых людей прибегают к молитве, как к спасательному кругу в сложной ситуации. Все больше людей стало посещать храмы, бывать на Богослужениях, ведь вера – неотъемлемая частичка души каждого человека. Праведной верой человек живет, а ней его сила.

История знает большое количество случаев, когда вера спасала человека.

Иисус Христос заповедовал: «Откройте свои сердца для чистой веры, детской, настоящей!», — тем самым он хотел сказать, что каждый человек в своей христианской жизни обязан вернуться к той вере, которая была в его сердце в детстве: бесхитростная, всепоглощающая, настоящая, и открыть свое сердце, свою душу для мира.

Грустно осознавать, но чем старше мы становимся, тем больше мы отдаляемся от чистой веры. Наши ожидания по жизни не оправдываются – мы тут же забываем о вере, лезвия предательства и обмана режут на мелкие клочья наши сердца и оставляют раны, которые не заживают до конца наших дней.

Так же заходите в нашу православную группу в телеграме https://t.me/molitvaikona

Вера – это непроницаемая прокладка между Господом и человеком. Ее терять нельзя даже в самых критичных ситуациях. Необходимо обратиться с молитвой к Богу и он услышит каждого. «Я Господь Ваш, я – целитель», — по приданию говорит Иисус.

Читайте так же:  Молитва по соглашению печать

Благодарственная молитва Господу Богу за помощь в делах не менее важна для православного христианина. Ведь когда обращаешься за помощью очень важно поблагодарить за оказанное содействие, иначе, больше помощи просто не видать.

«Благодарим Тя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих яже от перваго возраста до настоящего, в нас, недостойных рабех Твоих (имена), бывших, ихже вемы и не вемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом: возлюбивый нас якоже и Единороднаго Твоего Сына о нас дати изволивый, сподоби и нас достойны быти Твоея любве.

Даждь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоея силы, и аще что хотяще или нехотяще согрешихом, прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ю Твоему Престолу, совесть имущу чисту, и конец достоин человеколюбия Твоего; и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое во истине, помяни всех, блага или сопротивная нам хотящих: вси бо человецы есмы, и всуе всяк человек; темже молимся Тебе, Господи, подаждь нам Твоего благоутробия велию милость».

За все, в своей жизни надо благодарить. Если случилась какая-либо хорошая или приятная ситуация – за это нужно поблагодарить. Если же случается горе, на жизненном пути – за него тоже нужно быть благодарным. Таким образом, Всевышний, показывает, что нельзя жить только приятными моментами, и в жизни испытывается все.

Если Вы потеряли работу, которая была привычной для Вас и отдав ей много лет – не расстраивайтесь! Это знак, что пора что-то менять в своей жизни. Не стоит гневаться и сердиться, что потеряли работу. Стоит поблагодарить Иисуса, за толчок к изменениям.

Переводя дух от потрясения и находясь в поисках новой работы или альтернативного занятия, помните, что молитва о работе Господу Богу или Божьим угодникам имеет огромную силу, и если ее применить, то поиски работы непременно закончатся положительным результатом.

Довольно большое количество людей в своей жизни сталкиваются с серьезной болезнью: своей, или своего близкого родственника. Самым большим спасением в исцелении хворающего человека является молитва о болящем Господу Богу. Она благодаря своему воздействию ставит на ноги и исцеляет даже безнадежно больных.

«О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.
Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя).
Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя). Аминь».

Обратившись с мольбой к Всевышнему, человек получает снисхождение Божией благодати, исцеление души и тела, указание верного и праведного пути в жизни. Нужно не стесняться и не бояться просить помощи у Господа Вседержителя, у ангелов – хранителей, у Божиих помощников и угодников.

Обращение в молитве к Владыке – не постыдно, не скверно. Лишь по пустякам не стоит беспокоить Всевышнего, ведь он и так оберегает каждого, кто идет по жизненному пути. Сквозь тернистые преграды, сквозь обиды, хвори душевные и физические мы познаем нашу жизнь, делаем ошибки и учимся на ним, а главный учитель жизни – Господь. Только Он укажет правильный путь заблудшему.

«В руце Твоего превеликаго милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся тела и души моея движения.

Вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день и час издыхания моего, преставление мое, упокоение души и тела моего. Ты же, о Премилосерде Боже, всего мира грехами непреодолеваемая Благосте, незлобиве, Господи, мене, паче всех человеков грешнейшаго, приими в руце защищения Твоего и избави от всякаго зла, очисти многое множество беззаконий моих, подаждь исправление злому и окаянному моему житию и от грядущих грехопадений лютых всегда восхищай мя, да ни в чемже когда прогневаю Твое человеколюбие, имже покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых человеков.

Врагом видимым и невидимым запрети, руководствуя мя спасенным путем, доведи к Тебе, пристанищу моему и желаний моих краю. Даруй ми кончину христианску, непостыдну, мирну, от воздушных духов злобы соблюди, на Страшном Твоем Суде милостив рабу Твоему буди и причти мя одесную благословенным Твоим овцам, да с ними Тебе, Творца моего, славлю во веки. Аминь».

Не стоит пренебрегать и посещением храма Господнего. Православный верующий обязан посещать церковь, ведь только там можно напитаться живородящей энергией, зарядиться новыми силами и смело дальше идти по жизни.

Видео (кликните для воспроизведения).

Во славу Господа молитвы
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here